Mydrane

S01FA56
 
 

Sympatomimetisk øjenmiddel med α-receptorstimulerende virkning til lokal brug i kombination med et antikolinergikum og lidocain.  

Anvendelsesområder

Præoperativ pupildilatation (mydriasis) og intraokulær anæstesi under kirurgiske indgreb. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,2 mg tropicamid, 3,1 mg phenylephrinhydrochlorid og 10 mg lidocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 0,2 ml injiceres langsomt i øjets forreste kammer (intrakameralt) i begyndelsen af det kirurgiske indgreb.
 • Bør kun anvendes til patienter, som har vist tilfredsstillende pupildilatation med topikal mydriatisk behandling.
 • 5 minutter forud for den præoperative, antiseptiske procedure og første incision dryppes 1-2 dråber anæstesiøjendråber i øjet.

 

For yderligere instruktioner om håndtering af lægemidlet før administration, se håndtering

 

Bemærk: 

 • Én ampul til et enkelt øje.
 • Må kun administreres af øjenkirurg.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne.
 • Kendt overfølsomhed over for anæstetika af amidtypen
 • Kendt overfølsomhed over for atropinderivater.

Forsigtighedsregler

 • Der bør ikke injiceres supplerende dosis pga. risiko for tab af corneaendotelceller, og idet der ikke er dokumentation for en add-on effekt,
 • Phenylephrin har sympatomimetisk effekt, som kan påvirke patienter med:
  • hypertension
  • hjertesygdom
  • hypertyroidisme
  • aterosklerose
  • prostataproblemer.
 • Anbefales ikke til kataraktoperation i kombination med vitrektomi på grund af phenylephrins vasokonstringerende effekt.
 • Anbefales ikke til personer med smalt forkammer eller akut vinkellukningstilfælde i anamnesen pga. risiko for bl.a. floppy iris syndrom.
 • Patienten bør advares mod at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, så længe synsevnen er påvirket.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Forhøjet intraokulært tryk, Keratitis, Maculaødem, Okulær hyperæmi, Ruptur af bagerste linsekapsel
Nervesystemet Hovedpine
Vaskulære sygdomme Hypertension

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader en meningsfuld risikovurdering. Den systemiske absorption af phenylephrin er lav. Der er ingen data for tropicamid. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Den systemiske absorption hos moder er ringe, og barnet forventes ikke eksponeret. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Phenylephrin 

 • Stimulerer a-receptorer i pupillens dilatationsmuskel, og derved opnås mydriasis.

Tropicamid 

 • Antikolinergikum, som blokerer responset af sphinctermusklen i iris og ciliærmusklen, og derved opnås mydriasis.

Lidocain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen. Hæmmer den ioniske tilbagestrømning, der er nødvendig for impulsindledning og -overførsel, og stabiliserer derved den neuronale membran.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Ampullen åbnes og klargøres som beskrevet i medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Skal anvendes umiddelbart efter åbning af ampullen.
 • Kun til engangsbrug.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Oftalmol.) injektionsvæske, opl. 0,2+3,1+10 mg/ml 380973
20 stk. (0,6 ml)
1.685,60 84,28

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

12.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...