Allergisk betinget conjunctivitis

Revideret: 08.09.2021

Symptomer på øjenallergi: 

 • Øjenkløe
 • Røde øjne
 • Vandigt sekret
 • Fortykkelse af konjunktiva
 • Begge øjne.

 

Kardinalsymptomet ved allergi er kløe i begge øjne. De øvrige symptomer er uspecifikke og ses ved flere tilstande. 

 

Mange voksne med allergisk conjunctivit har samtidig allergisk betinget rhinitis (66 %), atopisk dermatit (25 %) og astma (16 %). Tallene er højere for børn. 

 

Øjenkløe forekommer sæsonbetinget i forbindelse med fx birke- og bynkepollen (forår hhv. sensommer) eller græspollen (sommer).  

Helårs (kronisk) allergisk betinget conjunctivitis forekommer i forbindelse med allergi over for fx husstøvmider, kæledyr og kontaktlinsevæsker.  

 

Diagnosen baseres på fund af røde, kløende øjne evt. kombineret med priktest og IgE-måling. Ved udelukkende conjunctival allergi kan begge tests dog være negative. En anamnese om sæsonvariation eller anden allergisk lidelse kan være suggestiv. 

 

Differentialdiagnoser: 

 • Ved bakteriel conjunctivitis ses pus og rødme på indersiden af øjenlåg. Rødmen strækker sig ud på bulbus (konjunktival injektion).
 • Ved viral conjunctivitis ses vandigt sekret og ofte intens rødme af hele øjet, men kløe er ikke typisk. Ofte ses almene symptomer på virusinfektion (feber, forkølelse). Den primære herpes infektion kan give et tilsvarende billede. Diagnosen afgøres ved podning. Den sekundære herpes infektion er beskrevet i andet afsnit, se "viral hornhindebetændelse".
 • Chlamydia-infektion kan ligne både viral og allergisk conjunctivitis. Oftes ses dog små follikler (knopper) i conjunctiva på nedre øjenlågs inderside. Diagnosen afgøres ved podning.
 • Ved keratitis kan ses en plet på cornea - men ofte kun ganske lille. Rødmen er ofte kun ved limbus (ciliær injektion).
 • Ved akut glaukom ses middeldilateret pupil, og øjet er hårdt. Rødmen er ofte kun ved limbus (ciliær injektion).
 • Irit er typisk ensidig med smerter og lysskyhed. Pupillen er ofte lille. Rødmen er ofte kun ved limbus (ciliær injektion).

Behandlingsvejledning

Ved mild øjenallergi benyttes udelukkende øjendråber.  

 

Ved middel/svær øjenallergi benyttes øjendråber i kombination med antihistamin-tabletter og ved kombineret høfeber og øjenallergi både øjendråber, næsespray og antihistamin-tabletter. 

 

Ved de sjældne former for allergisk conjunctivitis (vernal og atopisk) kan forsøges antihistamin og mastcellestabiliserende dråber. Men ofte er længerevarende steroidbehandling nødvendigt. Steroid kan erstattes af behandling med ciclosporin øjendråber.  

Ved vernal og atopisk allergisk conjunctivit bør den medicinske behandling altid suppleres med viskøse øjendråber. 

Præparatvalg

Akut behandling 

Der anbefales som førstevalgs-præparat antihistamin med samtidig mastcelle stabiliserende virkning (olopatadin, ketotifen eller azelastin) (4440). Olopatadin har bedre effekt på kløen end ketotifen og azelastin, men evidensen herfor er svag. Til fordel for ketotifen taler dog, at det fås ukonserveret og kan udleveres i håndkøb. Azelastins mastcellestabiliserende effekt er kun moderat. 

 

Alternativt kan anvendes et antihistamin (antazolin, emedastin, levocabastin). Levocabastin er det eneste antihistamin, der er registreret til anvendelse hos børn fra 2 år. 

 

Ved behandling med steroid bør hydrocortison forsøges før dexamethason. 

 

Kronisk behandling 

Ved vernal og atopisk allergisk conjunctivitis kan steroid ved længerevarende behandlingsbehov erstattes af ciclosporin øjendråber. Respons på ciclosporinbehandlingen skal revurderes mindst hver 6. måned. 

Ciclosporin må kun udleveres af oftalmologer. 

 

Forebyggende behandling 

Mastcellestabilisatorer er første valg ved forebyggende behandling. 

 

I alle grupper findes ukonserverede præparater til brug ved samtidig allergi mod konserveringsmiddel. 

Referencer

4440. Castillo M, Scott NW, Mustafa MZ er al. Topical antihistamines and mast cell stabilisers for treating seasonal and perennial allergic conjunctivitis. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 1, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26028608 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4441. Sánchez-Hernández MC, Montero J, Rondon C et al. Consensus document on allergic conjunctivitis (DECA). J Investig Allergol Clin Immunol. 2015; 25:94-106, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25997302 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

1947. Bielory BP, O'Brien TP, Bielory L. Management of seasonal allergic conjunctivitis: guide to therapy. Acta Ophthalmol. 2012; 90:399-407, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22067457 (Lokaliseret 11. februar 2022)