Koagulationsfaktor VIII

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Koagulationsfaktor VIII:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Haemate®  CSL Behring pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske von Willebrand-faktor
Octanate LV  Octapharma pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  200 IE/ml
Wilnativ  Octapharma pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE+500 IE von Willebrand-faktor
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE+1000 IE von Willebrand-faktor