Octanate

Octanate LV
B02BD02
 
 

Anvendelsesområder

 • Behandling af og profylakse mod blødninger hos ikke-behandlede og tidligere behandlede patienter med hæmofili A, som ikke har udviklet inhibitorer.
 • Behandlingen kan fortsættes hos patienter med hæmofili A, der udvikler faktor VIII-inhibitorer (neutraliserende antistoffer mindre end 5 Bethesda enheder (B.U.)), som fortsat responderer på Octanate med en stigning i cirkulerende faktor VIII.
 • Præparatet kan ikke anvendes til behandling af von Willebrands sygdom.

 

Behandlingen bør foretages i samarbejde med hæmofilicenter. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 250 IE koagulationsfaktor VIII (antihæmofilifaktor A) svarende til 50 IE/ml i brugsfærdig injektionsvæske. 

Octanate LV, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1.000 IE koagulationsfaktor VIII (antihæmofilifaktor A) svarende til 200 IE/ml i brugsfærdig injektionsvæske. 

Doseringsforslag

Individuel dosering i henhold til bestemmelser af koagulationsfaktor VIII i patientens plasma. 

Forsigtighedsregler

Allergiske overfølsomhedsreaktioner er mulige. Patienterne bør informeres om tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder urticaria, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. I tilfælde af anafylaktisk shock skal standard medicinsk behandling for shock iværksættes. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Udvikling af antistoffer*.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hypersensitivitet.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion.

*Hyppigheden for udvikling af antistoffer er: 

 • meget almindelig hos tidligere ubehandlede patienter
 • ikke almindelig hos tidligere behandlede patienter.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Substitutionsbehandling med fysiologisk molekyle. I praksis vil indikationen oftest være absolut. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Det skønnes ikke sandsynligt, at barnet eksponeres systemisk for klinisk betydende mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 uges karantæne). Donor med genetisk betinget koagulationsdefekt bør udmeldes.

Farmakodynamik

Kofaktor i det interne koagulationssystem.

Farmakokinetik

Terminal halveringstid ca. 15 timer, men varierer individuelt afhængig af blødningens størrelse og patientens tilstand. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • 1 IE svarer til aktiviteten af koagulationsfaktor VIII i 1 ml normalt humant plasma inden for 1 time efter tapningen.

  

Håndtering
Tilberedning af injektionsvæske
 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i den medfølgende solvens (5 ml eller 10 ml).
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.


Forligelighed ved infusion 

 • Bør ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker, herunder fuldblod og plasma.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys 
 • Må ikke fryses
 • Brugsfærdig injektionsvæske bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Koagulationsfaktor VIIIpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  50 IE/mlpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  200 IE/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Calciumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 50 IE/ml, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 200 IE/ml
Glycin : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 50 IE/ml, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 200 IE/ml
Natriumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 50 IE/ml, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 200 IE/ml
Natriumcitrat : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 50 IE/ml, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 200 IE/ml
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 50 IE/ml, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 200 IE/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 50 IE/ml 024568
1 x 5 ml
Udgået 01-11-2021
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 200 IE/ml 471187
5 ml
6.082,80 1.216,56

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

08.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...