Koagulationsfaktorer og andre hæmostasefaktorer

B02BB, B02BD, B02BX

Revideret: 25.04.2022

Koagulationsfaktorer anvendes til forebyggelse og behandling af blødning hos patienter med medfødt eller erhvervet faktormangel. 

Anvendelsesområder

Koagulationsfaktormangel

De almindeligste former for medfødt koagulationsfaktormangel; von Willebrands sygdom, hæmofili A (faktor VIII-mangel) og hæmofili B (faktor IX-mangel) gennemgås kort nedenfor. Behandlingen bør foretages i eller i samarbejde med et hæmofilicenter. Det samme gælder behandling af medfødt mangel på andre koagulationsfaktorer. 

 

Erhvervet hæmofili behandles også af hæmofilicentre, mens faktormangel pga. blødning, leversvigt og vitamin-K antagonister varetages mange steder.  

 

Fibrinogenkoncentrat er godkendt til behandling af medfødt mangel på fibrinogen, men anvendes også ved erhvervet mangel pga. hyperfibrinolyse eller blødning, hvor evidensen er sparsom (3754)

 

Protrombinkomplekskoncentrat indeholder både faktor II, VII, IX, og X samt protein C og S, og anvendes ved overdosering med vitamin K-antagonister og direkte orale antikoagulantia (DOAKs). Alternativt anvendes friskfrosset plasma. 

 

Nedenstående tabel giver en oversigt over tilgængelige faktorkoncentrater i Danmark, inddelt efter faktorkomponent.  

 

Oversigt over koagulationsfaktorkoncentrater 

Faktormangel  

Prævalens*  

(per 1 mill.)  

Koncentrat  

Art  

K-værdi  

T½ (dage)  

von Willebrand faktor 

 

Koagulationsfaktor VIII og von Willebrand-faktor (Haemate®

 

 

 

Koagulationsfaktor VIII og von Willebrand-faktor (Wilnativ

 

 

 

von Willebrand-faktor (Willfact

 

 

 

von Willebrandt faktor (Veyvondi

 

 

 

Fibrinogen 

< 1  

Humant fibrinogen (Fibclot)  

PD  

se**  

2,5  

Humant fibrinogen (Riastap

PD 

se** 

2,5 

Protrombin 

< 1  

PCC (Confidex®

PD  

2  

2-3  

PCC (Octaplex®

PD 

2-3 

PCC (Prothromplex®

PD 

2-3 

Faktor VII 

2  

 

Eptacog alfa (Novoseven®)  

R  

-  

0,25  

PCC (Confidex®

PD 

0,25 

PCC (Octaplex®

PD 

0,25 

PCC (Prothromplex®

PD 

0,25 

Faktor VIII 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efmoroctocog alfa (Elocta

0,8 

Turoctocog alfa pegol (Esperoct®

0,75 

Damoctocog alfa pegol (Jivi

0,75 

Lonoctocog alfa (Afstyla

R  

2  

0,6 

Rurioctocog alfa pegol (Adynovi

0,6 

Octocog alfa (Advate

0,5 

Octocog alfa (Kovaltry

0,5 

Moroctocog alfa (ReFacto® AF

0,5 

Simoctocog alfa (Nuwiq

0,5 

Turoctocog alfa (NovoEight®

0,5 

Koagulationsfaktor VIII (Octanate LV

PD 

0,5 

Koagulationsfaktor VIII og von Willebrand-faktor (Haemate®

 

 

 

Koagulationsfaktor VIII og von Willebrand-faktor (Wilnativ

 

 

 

Faktor IX 

20  

 

 

 

 

 

Albutrepenonacog alfa (Idelvion)  

R  

1  

2-5  

Eftrenonacog alfa (Alprolix)  

R  

1  

3-4  

Nonacog betapegol (Refixia®

R  

4,5 

Nonacog alfa (Benefix®

PCC (Confidex®

PCC (Octaplex®

PD 

PCC (Prothromplex®

PD 

Faktor X 

 

PCC (Confidex®

PD 

1,5 

PCC (Octaplex®

PD 

1,5 

PCC (Prothromplex®

PD 

1,5 

Faktor XIII 

0,5  

Koagulationsfaktor XIII (Cluvot

PD  

2  

3-11  

Catridecacog† (NovoThirteen)  

3-11 

  • * Prævalensen refererer til arvelig faktormangel.
  • PD: Plasmaderiveret.
  • R: Rekombinant.
  • K-værdi: Stigning i faktoraktivitet i % (0,01 KIE/l) pr. indgivet IE/kg af faktorkoncentrat. De anførte K-værdier er omtrentlige, bør bestemmes individuelt for hver patient og hvert præparat.
  • PCC: Protrombinkomplekskoncentrat (indeholder koagulationsfaktorerne II, VII, IX og X).
  • FFP: Friskfrosset plasma.
  • ** Fibrinogen 1 mg/kg giver en stigning i plasmakoncentrationen på 0,05 mikromol/l.
  • †Kun til patienter med mangel på faktor XIII A-subunit.

 

Hæmofili A

Hæmofili A er medfødt mangel på koagulationsfaktor VIII og forekommer hos 1/5000 drenge. Ved svær hæmofili A opstår spontane blødninger i led og muskler, der med alderen medfører ledforandringer og invaliditet. Derfor er patienter med svær og moderat hæmofili A i forebyggende hjemmebehandling med faktor VIII-koncentrat, der administreres intravenøst 2-4 gange om ugen.  

 

Emicizumab er et non-faktor-præparat til forebyggelse af blødning ved hæmofili A. Emicizumab er er bispecifikt antistof, der binder både faktor X og faktor IX, og derved indtager faktor VIII´s plads i koagulationskaskaden. Emicizumab administreres subkutant hver eller hver anden uge. Emicizumab kan ikke anvendes til behandling af akut opstået blødning, kun til forebyggelse. 

 

Ved mild hæmofili A kan desmopressin anvendes til behandling og forebyggelse og blødning. 

 

Ved svær hæmofili A vil ca. 30 % af patienterne udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitor) mod faktor VIII inden for de første 100 behandlingsdage, og det er en hyppig bivirkning ved alle faktor VIII-koncentrater, når de anvendes til tidligere ubehandlede patienter med hæmofili A. Ved inhibitor bliver faktor-koncentratet uvirksomt, og kan ikke anvendes til at forebygge eller behandle blødning. I stedet behandles blødninger med såkaldte by-passing agents, rekombinant aktiveret faktor VII og aktiveret protrombinkomplekskoncentrat, der udenom faktor VIII aktiverer koagulationskaskaden. Emicizumab kan også anvendes til forebyggelse af blødning hos patienter med hæmofili A og inhibitor. 

Hæmofili B

Hæmofili B er mangel på koagulationsfaktor IX og forekommer hos 1/30.000 drenge. Ved svær hæmofili B opstår spontane blødninger i led og muskler, der med alderen medfører ledforandringer og invaliditet. Derfor er patienter med svær og moderat hæmofili B i forebyggende hjemmebehandling med faktor IX-koncentrat, der administreres intravenøst en gang om ugen.  

 

Omkring 10 % af patienterne med hæmofili B udvikler neutraliserende antistoffer (inhibitor) mod faktor IX, når de påbegynder forebyggende behandling. Der vil samtidig være risiko for anafylaksi og nefrotisk syndrom. Ved inhibitor bliver faktor-koncentratet uvirksomt, og kan ikke anvendes til at forebygge eller behandle blødning. I stedet behandles blødninger med rekombinant aktiveret faktor VII

von Willebrands sygdom

von Willebrands sygdom er den hyppigste medfødte blødersygdom med en prævalens på 0.1-1 %. Sygdommen forekommer hos begge køn, og medfører tendens til slimhindeblødning, blå mærker og menoragi. Langt de fleste tilfælde er milde, og blødning kan behandles med tranexamsyre eller desmopressin, der frisætter karvæggens lager af von Willebrand-faktor og faktor VIII.  

Ved svær von Willebrands sygdom vil der både være mangel på von Willebrand-faktor og faktor VIII, der hos raske er bundet til von Willebrand-faktor. Patienter med svær von Willebrands sygdom har behov for behandling med von Willebrand-faktorkoncentrat for at forebygge og behandle blødning. 

Erhvervet hæmofili

Erhvervet hæmofili er oftest forårsaget af autoantistoffer mod koagulationsfaktor VIII. Det er en sjælden tilstand, der opstår hos 1-2 pr. million/år. Patienterne er oftest ældre, og hos halvdelen er der underliggende kræftsygdom eller autoimmun sygdom. Erhvervet hæmofili kan også opstå post partum. Patienterne får spontan subkutan blødning, gastrointestinal blødning og langvarig blødning efter kirurgi. Blødning ved erhvervet hæmofili behandles med by-passing agents, rekombinant aktiveret faktor VII og aktiveret protrombinkomplekskoncentrat, der udenom faktor VIII aktiverer koagulationskaskaden.  

Behandlingsvejledning

Behandling af hæmofili, von Willebrands sygdom og andre blødersygdomme er en specialistopgave og varetages af et af de to nationale hæmofilicentre. Der er døgndækkende rådgivning via hæmatologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet. Patienter kendt med medfødt faktormangel har et ID-kort, hvor faktorkoncentrat og dosering fremgår. 

 

Se endvidere guidelines på Nordic hemophilia Council

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Octocog alfa Advate
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IE 1 sæt (2 ml)   1.656,70
Octocog alfa Advate
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE 1 sæt (2 ml)   3.296,60
Octocog alfa Advate
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE 1 sæt (2 ml)   6.576,35
Octocog alfa Advate
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1500 IE 1 sæt (2 ml)   9.856,15
Octocog alfa Advate
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IE 1 sæt (5 ml)   13.135,95
Octocog alfa Advate
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IE 1 sæt (5 ml)   19.695,45
Rurioctocog alfa pegol Adynovi
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IU/2 ml 500 IE (Baxject III)   6,73
Rurioctocog alfa pegol Adynovi
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IU/2 ml 1000 IE   6,71
Rurioctocog alfa pegol Adynovi
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IU/5 ml 2000 IE (Baxject III)   6,20
Rurioctocog alfa pegol Adynovi
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IE/5 ml 3000 IE (BaxJect III)   6,20
Lonoctocog alfa Afstyla
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IU 250 IE   8,21
Lonoctocog alfa Afstyla
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IU 500 IE   8,18
Lonoctocog alfa Afstyla
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IU 1000 IE   8,16
Lonoctocog alfa Afstyla
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1500 IU 1500 IE   8,15
Lonoctocog alfa Afstyla
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IU 2000 IE   8,15
Lonoctocog alfa Afstyla
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2500 IU 2500 IE   8,15
Lonoctocog alfa Afstyla
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IU 3000 IE   8,15
Eftrenonacog alfa Alprolix
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IU 1 stk.   3.771,50
Eftrenonacog alfa Alprolix
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IU 1 stk.   7.526,20
Eftrenonacog alfa Alprolix
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IU 1 stk.   15.035,60
Eftrenonacog alfa Alprolix
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IU 1 stk.   30.054,35
Eftrenonacog alfa Alprolix
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IU 1 stk.   45.073,10
Nonacog alfa Benefix®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  500 IE 1 stk.   2.896,65
Nonacog alfa Benefix®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  1000 IE 1 stk.   5.776,60
Nonacog alfa Benefix®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  2000 IE 1 stk.   11.536,40
Nonacog alfa Benefix®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  3000 IE 1 stk.   17.296,20
Koagulationsfaktor XIII Cluvot
CSL Behring
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  250 IE 250 IE   4.402,30
Koagulationsfaktor XIII Cluvot
CSL Behring
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  1250 IE 1250 IE   21.944,20
Koagulationsfaktor II
Koagulationsfaktor IX
Koagulationsfaktor VII
Koagulationsfaktor X
Protein C
Protein S
Confidex®
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE 1 sæt   3.621,35
Koagulationsfaktor II
Koagulationsfaktor IX
Koagulationsfaktor VII
Koagulationsfaktor X
Protein C
Protein S
Confidex®
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE 1 sæt   7.225,85
Efmoroctocog alfa Elocta
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IU 1 sæt   2.376,45
Efmoroctocog alfa Elocta
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IU 1 sæt   4.736,05
Efmoroctocog alfa Elocta
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  750 IU 1 stk.   7.095,65
Efmoroctocog alfa Elocta
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IU 1 sæt   9.455,30
Efmoroctocog alfa Elocta
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1500 IU 1 sæt   14.174,50
Efmoroctocog alfa Elocta
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IU 1 sæt   18.893,75
Efmoroctocog alfa Elocta
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IU 1 sæt   28.332,20
Efmoroctocog alfa Elocta
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  4000 IU 1 stk.   37.770,65
Turoctocog alfa Esperoct®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE 1 sæt   4.122,00
Turoctocog alfa Esperoct®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE 1 sæt   8.227,15
Turoctocog alfa Esperoct®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1500 IE 1 sæt   12.332,30
Turoctocog alfa Esperoct®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IE 1 sæt   16.437,45
Turoctocog alfa Esperoct®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IE 1 sæt   24.647,80
Humant plasmaprotein med koagulationsfaktor VIII inhibitor bypassing activity Feiba®
Takeda Pharma
pulver og solvens til infusionsvæske, opl.  50 enheder/ml 1000 enheder   20,54
Human fibrinogen Fibclot
LFB
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  1,5 g 1 sæt   7.685,90 25.619,67
Human fibrinogen Fibryga
Octapharma
Udgået 18.09.2023
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  1 g 1 g  
Koagulationsfaktor VIII
von Willebrand-faktor
Haemate®
CSL Behring
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske   500 IE   8,61
Koagulationsfaktor VIII
von Willebrand-faktor
Haemate®
CSL Behring
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske   1000 IE   8,59
Emicizumab Hemlibra
Roche
injektionsvæske, opl.  30 mg/1 ml 1 stk.   20.840,35 10.420,18
Emicizumab Hemlibra
Roche
injektionsvæske, opl.  60 mg/0,4 ml 1 stk.   41.635,90 10.408,98
Emicizumab Hemlibra
Roche
injektionsvæske, opl.  105 mg/0,7 ml 1 stk.   72.827,75 10.403,96
Emicizumab Hemlibra
Roche
injektionsvæske, opl.  150 mg/1 ml 1 stk.   104.020,55 10.402,06
Albutrepenonacog alfa Idelvion
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IE 1 stk.   5.327,80
Albutrepenonacog alfa Idelvion
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IE 1 stk. (Orifarm)   5.322,85
Albutrepenonacog alfa Idelvion
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE 1 stk.   10.638,75
Albutrepenonacog alfa Idelvion
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE 1 stk. (Orifarm)   21.240,95
Albutrepenonacog alfa Idelvion
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE 1 stk.   21.260,70
Albutrepenonacog alfa Idelvion
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IE 1 stk. (Orifarm)   42.531,75
Albutrepenonacog alfa Idelvion
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IE 1 stk.   42.504,55
Damoctocog alfa pegol Jivi
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IE 1 stk.   2.213,15
Damoctocog alfa pegol Jivi
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE 1 stk.   4.409,45
Damoctocog alfa pegol Jivi
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE 1 stk.   8.802,10
Damoctocog alfa pegol Jivi
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IE 1 stk.   17.587,40
Damoctocog alfa pegol Jivi
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IE 1 stk.   26.372,65
Octocog alfa Kovaltry
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IE 1 sæt   1.661,15
Octocog alfa Kovaltry
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE 1 sæt   3.295,65
Octocog alfa Kovaltry
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE 1 sæt   6.505,05
Octocog alfa Kovaltry
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IE 1 sæt   12.923,75
Octocog alfa Kovaltry
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IE 1 sæt   19.432,65
Turoctocog alfa NovoEight®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IU 1 sæt   1.898,90
Turoctocog alfa NovoEight®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IU 1 sæt   3.767,35
Turoctocog alfa NovoEight®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IU 1 sæt   7.411,65
Turoctocog alfa NovoEight®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1500 IU 1 sæt   11.034,75
Turoctocog alfa NovoEight®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IU 1 sæt   14.596,55
Turoctocog alfa NovoEight®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IU 1 sæt   21.797,45
Eptacog alfa Novoseven®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  1 mg 1 sæt   4.903,05
Eptacog alfa Novoseven®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  2 mg 1 sæt   9.789,30
Eptacog alfa Novoseven®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  5 mg 1 sæt   24.447,95
Eptacog alfa Novoseven®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  8 mg 1 sæt   39.106,65
Catridecacog NovoThirteen
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2500 IU 2500 IU   67,37
Simoctocog alfa Nuwiq
Octapharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IU 1 stk.   2.333,05
Simoctocog alfa Nuwiq
Octapharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IU 1 stk.   4.649,30
Simoctocog alfa Nuwiq
Octapharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IU 1 stk.   9.281,75
Simoctocog alfa Nuwiq
Octapharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IU 1 stk.   18.546,65
Simoctocog alfa Nuwiq
Octapharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IU 1 stk. (Orifarm)   18.441,00
Koagulationsfaktor VIII Octanate LV
Octapharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  200 IE/ml 5 ml   1.207,54
Koagulationsfaktor II
Koagulationsfaktor IX
Koagulationsfaktor VII
Koagulationsfaktor X
Protein C
Protein S
Octaplex®
Octapharma
pulver og solvens til infusionsvæske, opl.  500 IE 1 htgl.   3.260,90
Koagulationsfaktor II
Koagulationsfaktor IX
Koagulationsfaktor VII
Koagulationsfaktor X
Protein C
Protein S
Octaplex®
Octapharma
pulver og solvens til infusionsvæske, opl.  1000 IE 1 sæt   6.504,95
Koagulationsfaktor II
Koagulationsfaktor IX
Koagulationsfaktor VII
Koagulationsfaktor X
Protein C
Prothromplex®
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  600 IE 600 IE   4,25
Moroctocog alfa ReFacto® AF
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  1000 IU 1 stk.   5.392,60
Moroctocog alfa ReFacto® AF
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  2000 IU 1 stk.   10.768,45
Nonacog betapegol Refixia®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IU 1 sæt   9.912,05
Nonacog betapegol Refixia®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IU 1 sæt   19.765,05
Nonacog betapegol Refixia®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IU 1 sæt   39.470,80
Human fibrinogen Riastap
CSL Behring
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1 g 1g   5.155,25 25.776,25
Vonicog alfa Veyvondi
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  650 IE 1 stk.   5.569,30
Vonicog alfa Veyvondi
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1300 IE 1 stk.   11.249,75
von Willebrand-faktor Willfact
LFB
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE 1 stk.   10.963,85
Koagulationsfaktor VIII
von Willebrand-faktor
Wilnativ
Octapharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE+500 IE 5 ml   831,07
Koagulationsfaktor VIII
von Willebrand-faktor
Wilnativ
Octapharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE+1000 IE 10 ml   829,39

Referencer

3754. Lunde J, Stensballe J, Wikkelsø A et al. Fibrinogen concentrate for bleeding - a systematic review. Acta Anaesthesiol Scand. 2014; 58:1061-74, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25059813 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...