Hæmostaseøgning ved endogen koagulationsfaktor-frisætning

H01BA

Revideret: 07.04.2022

Anvendelsesområder

  • Forebyggende mod blødning og ved aktuel blødning hos personer med mild grad af hæmofili A og ved mildere grader af von Willebrands sygdom type 1. Må ikke anvendes ved von Willebrands sygdom type II B.
  • Bør kun anvendes klinisk, hvor man forud har dokumenteret den ønskede effekt ved konkret udmåling af de relevante hæmostaseparametre efter indgift af desmopressinacetat.
  • Ved slimhindeblødning og efter tandekstraktion anbefales samtidig anvendelse af fibrinolyseinhibitor.
  • Hæmofilicentrene har ekspertise med anvendelsen af DDAVP.
  • Se endvidere Desmopressin.

Farmakodynamik

Gennem interaktion med endotelreceptor af typen V2 kan vasopressinanalogen desmopressin øge frisætningen af endotelsyntetiseret von Willebrand-faktor og plasminogen aktivator. 

 

Sekundært til forøgelsen af von Willebrand-faktor (ca. 200 %) stiger blodets indhold af faktor VIII (200-700 %). 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Desmopressin Octostim®
Ferring
næsespray  1,5 mg/ml 2,5 ml   1.445,04 24,08
 
 
Gå til toppen af siden...