Trombocytproduktion-stimulerende midler

B02BX

Revideret: 07.04.2022

Trombopoitin (TPO)-mimetika er trombocytproduktion-stimulerende midler, der efterligner de biologiske virkninger af TPO. Romiplostim er et rekombinant polypeptid, der administreres én gang ugentlig ved s.c.-injektion, mens eltrombopag og avatrombopag er orale non-peptid TPO-receptoragonister. 

Anvendelsesområder

Anvendes til voksne splenektomerede patienter med kronisk immun (idiopatisk) trombocytopenisk purpura (ITP), som er refraktære over for andre behandlinger, og som andenvalgsbehandling til voksne ikke-splenektomerede patienter med ITP, hvis kirurgisk indgreb er kontraindiceret. Anvendes også til voksne patienter med svær erhvervet aplastisk anæmi. Anvendes desuden til behandling af trombocytopeni hos voksne patienter med kronisk hepatitis C, hvor graden af trombocytopeni er den primære årsag til, at interferonbaseret behandling ikke kan initieres eller fortsættes. 

 

I klinisk kontrollerede undersøgelser er set et betydende trombocytrespons (trombocyttal ≥ 50 x 109/l) hos 50-70 % af patienterne. 

 

Erfaring savnes vedr. andre patienter med trombocytopeni, herunder patienter med malign sygdom eller kemoterapiinduceret trombocytopeni.
Specialistbehandling. 

Forsigtighedsregler

Eltrombopag skal tages mindst to timer før eller fire timer efter antacida, mejeriprodukter (eller andre calciumholdige fødevarer) eller mineraltilskud med polyvalente kationer (fx jern, calcium, magnesium, aluminium, selen og zink). Eltrombopag kan forårsage stigning i alaninaminotransferase (ALAT) og bilirubin, og behandlingen kan eventuelt medføre livstruende leversvigt. 

 

Avatrombopag skal tages sammen med mad for at sikre optimal optagelse.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Avatrombopag Doptelet
Swedish Orphan Biovitrum
filmovertrukne tabletter  20 mg 10 stk. (blister)   548,10 548,10
Avatrombopag Doptelet
Swedish Orphan Biovitrum
filmovertrukne tabletter  20 mg 15 stk. (blister)   547,54 547,54
Avatrombopag Doptelet
Swedish Orphan Biovitrum
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   546,98 546,98
Romiplostim Nplate
Amgen
pulver til injektionsvæske, opl.  250 mikrogram 1 htgl.   4.330,60 519,69
Romiplostim Nplate
Amgen
pulver til injektionsvæske, opl.  500 mikrogram 1 htgl.   8.644,35 518,65
Romiplostim Nplate
Amgen
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 mikrogram 1 stk.   4.330,60 519,69
Romiplostim Nplate
Amgen
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 mikrogram 1 stk.   8.644,35 518,65
Eltrombopag Revolade
Novartis
filmovertrukne tabletter  25 mg 28 stk. (blister)   277,95 555,90
Eltrombopag Revolade
Novartis
filmovertrukne tabletter  50 mg 28 stk. (blister)   547,38 547,38
Eltrombopag Revolade
Novartis
filmovertrukne tabletter  75 mg 14 stk. (blister)   734,21 489,47
Eltrombopag Revolade
Novartis
pulver til oral suspension  25 mg 30 stk.   307,45 614,90
 
 
Gå til toppen af siden...