Antifibrinolytika

B02A

Revideret: 25.07.2019

Gruppen omfatter: 

  • Aminosyrer - Tranexamsyre, som direkte hæmmer aktivering af plasminogen til plasmin.
  • Polypeptider - Aprotinin, som er en bredspektret proteinasehæmmer med antifibrinolytiske egenskaber.
  • C1-inhibitorer, som hæmmer kontaktfaktorsystemet i koagulationssystemets interne gren. Ved hæmning af dette hæmmes dannelsen af plasmin og vasoaktive peptider, som kan forårsage angioødem.
  • Kallikreininhibitorer - Lanadelumab (xxxxxx), der som specifikt antistof mod kallikrein hæmmer kallikreins generering af det kardilaterende peptid bradykinin fra højmolekylært kininogen.
 
 
Gå til toppen af siden...