Vitamin K (hæmostatika)

B02BA

Revideret: 07.04.2022

Vitamin K er nødvendigt for dannelsen af koagulationsfaktorerne II (protrombin), VII, IX og X samt de fysiologiske antikoagulantia protein C og protein S. Det daglige behov for voksne er 70-140 mikrogram. 

 

Vitamin K-mangel kan medvirke til øget blødningstendens. Vitamin K-mangel på grund af nedsat tilførsel er meget sjælden hos voksne, men kan opstå efter længerevarende parenteral ernæring.  


Antibiotika kan nedsætte produktionen af vitamin K2 i tarmkanalen på grund af påvirkningen af den normale tarmflora. 


Hos nyfødte, især præmature, kan lave protrombinkoncentrationer forekomme. Værdierne falder yderligere de første 2-4 døgn efter fødslen, men bliver i løbet af nogle uger normale. 

Anvendelsesområder

  • Profylaktisk og terapeutisk ved K-vitaminmangel.
  • Phytomenadion anvendes som antidot ved overdosering med coumarinderivater og salicylater.
  • Blødningstendens hos nyfødte.
  • Profylaktisk til nyfødte.

Behandlingsvejledning

Efter indgift af små doser af K-vitamin kan man forvente en målbar effekt over for koagulationsfaktor II, VII, IX og X efter de første 8 timer. Maksimal virkning opnås først efter ca. 36 timer. 

Store doser K-vitamin hos warfarinbehandlede kan efterfølgende blokere for effektiv antikoagulation med vitamin K-antagonister i dage til uger. 

For praktisk behandlingsvejledning ved overdosering med coumarinderivater og salicylater, se Phytomenadion (antidoter)

Bivirkninger

Vitamin K-præparater i doser over 5 mg har hos nyfødte forårsaget hæmolyse med hyperbilirubinæmi og kernicterus. Ved glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel kan hæmolyse opstå. 

Intramuskulære injektioner af phytomenadion kan forårsage lokale hudreaktioner og muskelblødning ved svær vitamin K-mangel. 

Interaktioner

Kan hos patienter i behandling med vitamin K-antagonister blokere for effektiv antikoagulation i dage til uger.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Phytomenadion (Vitamin K1) Konakion® Novum
Cheplapharm
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 amp. a 0,2 ml   116,10 232,20
Phytomenadion (Vitamin K1) Konakion® Novum
Cheplapharm
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 amp. a 1 ml   19,25 38,50
 
 
Gå til toppen af siden...