Riastap

B02BB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Behandling og perioperativ profylakse af blødninger hos patienter med medfødt hypo- eller afibrinogenæmi med blødningstendens.
 • Supplerende behandling ved kontrolleret alvorlig blødning hos patienter med erhvervet hypofibrinogenæmi under operativt indgreb.

 

Behandlingen bør foretages i samarbejde med hæmofilicenter. 

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g humant fibrinogen. 

Doseringsforslag

 • Individuel dosering efter blødningens omfang, sygdommens sværhedsgrad og patientens kliniske tilstand.
 • Patientens niveau af fibrinogen bør bestemmes og løbende monitoreres.
 • Ved kirurgiske indgreb eller behandling af blødningsepisoder skal dosis for voksne og børn ≥ 12 beregnes som følger:
  Dosis (mg/kg legemsvægt) = [målkoncentration (g/l) - målt koncentration (g/l)] / 0,018 (g/l pr. mg/kg legemsvægt)

 

Pædiatrisk population 

 • Ved kirurgiske indgreb eller behandling af blødningsepisoder skal dosis hos børn < 12 år beregnes som følger:
  Dosis (mg/kg legemsvægt) = [målkoncentration (g/l) - målt koncentration (g/l)] / 0,014 (g/l pr. mg/kg legemsvægt)

 

Bemærk: 

 • Gives som i.v. injektion eller infusion.
 • Maksimal infusionshastighed 5 ml/min.

Forsigtighedsregler

 • Patienten bør observeres for symptomer på trombose - specielt ved høj dosis eller gentagne doseringer. Forsigtighed i tilfælde, hvor tromboemboliske komplikationer udgør en særlig risiko.
 • Fibrinogenkoncentrationer over 6 mikromol/l bør undgås ved behandling af afibrinogenæmi.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas indeholder 7,1 mmol natrium, som svarer til ca. 415 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Bivirkningsskemaet er en sammensætning af bivirkninger fra flere præparater, som indeholder human fibrinogen. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Opkastning*
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Astma
Hud og subkutane væv Erytem Hudirritation, Øget svedtendens**
Vaskulære sygdomme Tromboemboli, Tromboflebitis Varmefølelse

* Opkastning i forbindelse med hovedpine. 

** Øget svedtendens om natten. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Fysiologisk molekyle. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Det skønnes ikke sandsynligt, at barnet eksponeres systemisk for klinisk betydende mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 uges karantæne). Donor med genetisk betinget koagulationsdefekt bør udmeldes.

Farmakodynamik

Fibrinogen er essentielt for blodkoagulationen. Når det findes i blodet sammen med trombin, aktiveret koagulationsfaktor XIII og calciumioner, konverteres det til et stabil og elastisk tredimensionel hæmostatisk fibrinkoagel. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 3-4 dage.
 • Metaboliseres på samme måde som endogent fibrinogen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Neutral pH. 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektions- og infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i 50 ml sterilt vand.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • ikke blandes med andre farmaka.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektions- og infusionsvæske
  • Kemisk holdbar i højst 8 timer ved stuetemperatur (højst 25°C), men bør anvendes umiddelbart.
  • ikke opbevares i køleskab (2-8°C).

 

 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g 422474
1g
5.174,50 5.174,50 25.872,50

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

15.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...