Fibryga

B02BB01
 
 

Anvendelsesområder

Behandling og perioperativ profylakse af blødninger hos patienter med medfødt hypo- eller afibrinogenæmi med blødningstendens. 

 

Behandlingen bør foretages i samarbejde med hæmofilicenter. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g humant fibrinogen. 

Doseringsforslag

 • Individuel dosering efter blødningens omfang, sygdommens sværhedsgrad og patientens kliniske tilstand.
 • Patientens niveau af fibrinogen bør bestemmes og løbende monitoreres.
 • Der tilstræbes en fibrinogenværdi (målniveau) på 3 mikromol/l i mindst 3 dage ved mindre blødninger (fx epistaxis eller menoragi) og 4,5 mikromol/l i 7 dage ved større hændelser (fx hovedtraume eller intrakraniel blødning).
 • Dosis kan udregnes efter følgende formel:
  Dosis (mg) = [Målniveau (mikromol/l) - Målt konc. (mikromol/l)] x Legemsvægt (kg) x 20

 

Bemærk: 

 • Gives som i.v. injektion eller infusion.
 • Maksimal infusionshastighed 5 ml/min.

Forsigtighedsregler

 • Patienten bør observeres for symptomer på trombose - specielt ved høje eller gentagne doseringer. Forsigtighed i tilfælde, hvor tromboemboliske komplikationer udgør en særlig risiko.
 • Fibrinogenkoncentrationer over 6 mikromol/l bør undgås ved behandling af afibrinogenæmi.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas indeholder 5,8 mmol natrium, som svarer til ca. 339 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Tinnitus.
Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion.
Astma.
Erytem.
Tromboemboli.

* Øget svedtendens om natten. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Fysiologisk molekyle. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Det skønnes ikke sandsynligt, at barnet eksponeres systemisk for klinisk betydende mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 uges karantæne). Donor med genetisk betinget koagulationsdefekt bør udmeldes.

Farmakodynamik

Fibrinogen er essentielt for blodkoagulationen. Når det findes i blodet sammen med trombin, aktiveret koagulationsfaktor XIII og calciumioner, konverteres det til en stabil og elastisk tredimensionel hæmostatisk fibrinprop. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 3-4 dage.
 • Metaboliseres på samme måde som endogent fibrinogen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH mellem 6.5-7.5. 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektions- og infusionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i medfølgende solvens.
 • Anvend medfølgende Octajet-overførselssæt.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • ikke blandes med andre farmaka.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektions- og infusionsvæske
  • Kemisk holdbar i højst 24 timer ved stuetemperatur (højst 25°C), men bør anvendes umiddelbart.
  • ikke opbevares i køleskab (2-8°C) eller fryser.

 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 1 g 099327
1 g
5.181,65 5.181,65 25.908,25

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

25.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...