Afstyla

B02BD02
 
 

Koagulationsfaktor VIII (lonoctocog alfa: rekombinant enkeltkædet koagulationsfaktor VIII) fremstillet ved DNA-teknologi i CHO-celler. Anvendes ved hæmofili A. 

Anvendelsesområder

Behandling af og profylakse mod blødning hos patienter med hæmofili A. 

 

Behandlingen bør foretages i samarbejde med hæmofilicenter. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder rekombinant lonoctocog alfa (enkeltkædet koagulationsfaktor VIII) svarende til 250 IE, 500 IE, 1.000 IE, 1.500 IE, 2.000 IE, 2.500 IE eller 3.000 IE. 

Doseringsforslag

Individuel dosering i henhold til bestemmelser af koagulationsfaktor VIII i plasma. 

 

Bemærk 

 • Langsom i.v. injektion med højst 10 ml/min.
 • Til monitorering af behandling anbefales kromogen analyse. Hvis 1-trins-koagulationsanalyse anvendes, skal resultatet ganges med en omregningsfaktor på 2 for at bestemme patientens faktor VIII-aktivitet.
 • Erfaring savnes vedr. ældre > 65 år.

Forsigtighedsregler

 • Allergiske reaktioner er mulige. Patienten bør informeres om tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. I tilfælde af anafylaktisk shock skal standard medicinsk behandling herfor iværksættes.
 • Indeholder spormængder af hamsterprotein, derfor risiko for allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Immunsystemet Hypersensitivitet
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kuldegysninger
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe
Vaskulære sygdomme Varmefølelse

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Substitutionsbehandling med fysiologisk molekyle. I praksis vil indikationen oftest være absolut. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Det skønnes ikke sandsynligt, at barnet eksponeres systemisk for klinisk betydende mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 uges karantæne). Donor med genetisk betinget koagulationsdefekt bør udmeldes.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Afstyla påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Afstyla påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Kofaktor i det interne koagulationssystem.
 • Lonoctocog alfa består af en enkelt polypeptidkæde med et afkortet B-domæne, som muliggør kovalent binding af tunge og lette kæder af faktor VIII. Det har højere affinitet for von Willebrand-faktor end rFVIII i fuld længde.
 • Aktiveret lonoctocog alfa har samme aminosyresekvens som endogen FVIIIa.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 8-24 timer, men den hastighed, hvormed faktoren forbruges, afhænger af blødningens størrelse og patientens tilstand.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • 1 IE svarer til aktiviteten af koagulationsfaktor VIII i 1 ml normalt humant plasma inden for 1 time efter tapningen.
 • pH 6,6-7,3 i brugsfærdig injektionsvæske.

 

Håndtering 

 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i medfølgende solvens ved brug af medfølgende Mix2Vial-udstyr.
 • Detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning/produktresumé skal følges meget nøje.

 

 

Forligelighed ved infusion 

 • ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker.

 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares ved stuetemperatur (højst 25°C) i én enkelt periode på højst 3 måneder. Må ikke genplaceres i køleskab. Ikke anvendte pakninger efter 3 måneder skal derfor kasseres.
 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 48 timer ved stuetemperatur (under 25°C), men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IU
Afstyla
070563
250 IE
2.052,70 8,21
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IU
Afstyla
167588
500 IE
4.088,60 8,18
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IU
Afstyla
076792
1000 IE
8.160,35 8,16
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1500 IU
Afstyla
135654
1500 IE
12.232,10 8,15
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IU
Afstyla
444932
2000 IE
16.303,85 8,15
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2500 IU
Afstyla
137797
2500 IE
20.375,60 8,15
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IU
Afstyla
533147
3000 IE
24.447,35 8,15

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

16.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...