Aprotinin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Aprotinin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Artiss®  Baxter vævsklæber Calciumchlorid
Humant fibrinogen
Humant trombin
Koagulationsfaktor XIII
Tisseel  Baxter vævsklæber Calciumchlorid
Humant fibrinogen
Humant trombin
Koagulationsfaktor XIII
Trasylol®  Nordic Drugs injektions- og infusionsvæske, opl.  10.000 KIE/ml