Tisseel

B02BC30
 
 

Vævsklæber. Anvendes til sammenføjning af humant væv og lokal hæmostase.
 

Anvendelsesområder

 • Til forbedring af lokal hæmostase under kirurgiske indgreb
 • Til at fremme sammenføjning eller som støtte ved sammensyninger under kirurgiske indgreb herunder:
  • vaskulære procedurer
  • gastro-intestinal anastomose
  • neurokirurgi og kirurgiske procedurer, hvor der kan forekomme kontakt med cerebrospinalvæske
  • dura mater (fx øre-, næse-, hals- og øjenkirurgi samt spinal kirurgi).

Dispenseringsform

Vævsklæber 

 • Komponent I: 1 ml opløsning indeholder 91 mg human fibrinogen, 3.000 KIE aprotinin (syntetisk) og ≤ 10 IE koagulationsfaktor XIII (human).
 • Komponent II: 1 ml opløsning indeholder 500 IE humant trombin og 40 mikromol calciumchlorid.

Doseringsforslag

Generelt 


Anvendelsesprincip 

 • Sædvanligvis anvendes 2 ml vævsklæber (1 ml komponent I + 1 ml komponent II) til mindst 10 cm2 applikationsflade.


Bemærk: 

 • Må ikke anvendes intravaskulært pga. risiko for livstruende anafylaktiske reaktioner og/eller tromboemboliske komplikationer.

Forsigtighedsregler

 • Intravasal indgift af de to komponenter bør absolut undgås på grund af risiko for alvorlige tromboemboliske komplikationer.
 • Når vævsklæber sprayes ved anvendelse af trykluftsregulator, skal patientens blodtryk, puls, oxygenmætning og slut-tidal CO2 overvåges tæt pga. risikoen for luft- eller gasemboli.
 • Muligheden for at overføre smitsomme stoffer kan ikke udelukkes, når der anvendes lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma.

Bivirkninger

Generelt: 

Almindelige (1-10 %) Hudkløe, Hudtransplantatsvigt.
Ikke kendt Lungeemboli*.

*Livstruende/fatal luft- eller gasemboli er set ved brug af udstyr med trykluft eller gas og er sandsynligvis relateret til uhensigtsmæssig anvendelse af sprayudstyret, fx ved tryk, der er højere end anbefalet og meget tæt på vævsoverfladen.  

 

Hypersensitivitetsreaktioner er også relateret til brug af vævsklæbere. 

 

Se produktresumé for det specifikke præparat.  

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption skønnes lav. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Det skønnes ikke sandsynligt, at barnet tilføres en klinisk betydende mængde af produktet under amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Efterligner normal, lokaliseret fibrindannelse: 

 • Fibrinogen omdannes til fibrinkoagel.
 • Trombin aktiverer koagulationsfaktor XIII til koagulationsfaktor XIIIa, som krydsbinder fibrin.
 • Calciumioner er nødvendige for at omdanne fibrinogen og for at krydsbinde fibrin.
 • Aprotinin et antifibrinolytikum, der forhindrer præmatur nedbrydning af koagel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • 1 IE faktor XIII svarer til aktiviteten af denne koagulationsfaktor i 1 ml frisk normal plasma.

 

Håndtering 

 

Tilberedning af vævsklæber 

 • Optøning ved 33-37°C i sterilt vandbad, alternativt i inkubator, eller alternativt ved stuetemperatur.
 • ikke udsættes for temperaturer over 37°C.
 • ikke opvarmes i mikrobølgeovn eller mellem hænderne.
 • Se detaljeret brugsvejledning vedr. blanding m.m. i produktresumé.

 

Klargøring af sårområde 

 • Inden påføring af vævsklæber skal sårområdet udelukkende aftørres ved anvendelse af standardteknikker (fx gentagen brug af kompres, gaze, brug af udstyr til opsugning). Der må ikke anvendes trykluft til tørring af såroverflader
 • Sårets overflade skal være så tør som mulig.


Påføring af vævsklæber 

 • De to komponenter appliceres samtidig under sammenblanding i et tyndt lag på de to vævsflader, der skal sammenklæbes, hvorpå fladerne sammenføjes og holdes under let pres i 3-5 min. for at opnå god kontakt mellem vævsklæber og det omliggende væv.
 • Ved anvendelse til hæmostase appliceres begge komponenter på så tørt felt som muligt. Der afventes 1 minut uden kompression.
 • Ved åben kirurgi: Ved påføring af vævsklæber skal der anvendes trykluftsregulator, og trykket må ikke overstige 2,0 bar (28,5 psi). Produktet skal sprayes med en afstand på mindst 10 cm (10-15 cm) fra vævsoverfladen. Se endvidere vejledning i produktresumé.
 • Ved minimalt invasive/laparoskopiske procedurer: Ved påføring af vævsklæber skal der anvendes trykluftsregulator, som kun bruger carbondioxid. Trykket må ikke overstige 1,5 bar (22 psi). Produktet skal sprayes med en afstand på 2-5 cm fra vævsoverfladen. Se endvidere vejledning i produktresumé.
 • Se yderligere vejledning i pkt. 6.6 i produktresumé vedr. nødvendigt tryk og afstand til vævet ved sprayapplikation under forskellige forhold.
 • Bemærk: For at undgå tilklæbning skal handsker og instrumenter, der kommer i berøring med klæberkomponenterne, fugtes med steril isotonisk natriumchlorid-opløsning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i fryser ved højst -20°C beskyttet mod lys.
 • Transporteres nedfrosset ved højst -20°C.
 • Uåbnet emballage kan opbevares i højst 72 timer ved stuetemperatur (højst 25°C), hvorefter evt. resterende vævsklæber kasseres.
 • Optøede komponenter må ikke opbevares i køleskab (2-8°C ) eller genfryses.
 • Sammenblanding må først finde sted i umiddelbar tilslutning til vævssammenføjning.

Hjælpestoffer

Andre:
Humant albumin : vævsklæber  (komponent I og II)
L-Histidin : vævsklæber  (komponent I)
Natriumchlorid : vævsklæber  (komponent II)
Natriumcitrat : vævsklæber  (komponent I)
Niacinamid : vævsklæber  (komponent I)
Polysorbat 80 : vævsklæber  (komponent I)
Sterilt vand : vævsklæber  (komponent I og II)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) vævsklæber 564306
2 ml
1.294,60
(B) vævsklæber 374857
4 ml
2.868,25
 
 

Revisionsdato

08.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...