Clozapin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Clozapin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Cloprinex  Parallelimporteret tabletter  100 mg
Clozapin "Accord"  Accord tabletter  25 mg
tabletter  25 mg
tabletter  100 mg
Clozapin "Hexal"  HEXAL tabletter  25 mg
tabletter  100 mg
tabletter  100 mg
Clozapin "Nordic Prime"  Parallelimporteret tabletter  25 mg
Froidir  Orion Pharma tabletter  25 mg
Leponex®  Viatris tabletter  25 mg
tabletter  100 mg
Prizapin  Parallelimporteret tabletter  100 mg