Imiquimod

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Imiquimod:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Aldara  Meda creme  5%
Zyclara  Meda creme  3,75% w/w