Aldara

D06BB10
 
 
Immunmodulerende middel til behandling af kondylomer, overfladiske basalcellekarcinomer og små ikke-keratotiske aktiniske keratoser i ansigt og hårbund hos voksne.

Anvendelsesområder

 • Udvendige condyloma acuminata
 • Små superficielle basalcellekarcinomer hos voksne
 • Aktinisk keratose hos immunkompetente voksne, når anden lokalbehandling ikke er anvendelig.

Dispenseringsform

Creme 5 %. 1 g indeholder 50 mg imiquimod. 

Doseringsforslag

Udvendige genitale vorter hos voksne 

 • Anvendes 3 gange ugentlig inden normal sengetid.
 • Behandling bør fortsætte, indtil synlige vorter er forsvundet eller i højst 16 uger pr. vorteepisode.

 

Superficielt spredende basalcellekarcinom hos voksne 

 • Påføres i 6 uger, 5 gange ugentlig inden normal sengetid.

 

Aktinisk keratose hos voksne 

 • Påføres i 4 uger, 3 gange ugentlig inden normal sengetid.
 • Efter en behandlingsfri periode på 4 uger vurderes, om der stadig er aktinisk keratose i området, og i så fald gentages behandlingen i endnu 4 uger.
 • Aktinisk keratose læsioner, som er forsvundet efter en eller to behandlinger og senere recidiverer, kan behandles med yderligere en eller to behandlinger efterfulgt af en behandlingspause på mindst 12 uger.

 

Bemærk: 

 • Cremen skal blive siddende på huden i ca. 8 timer, hvor brusebad og karbad skal undgås.
 • Efter behandlingstiden fjernes imiquimodcremen med mild sæbe og vand.
 • Et brev creme dækker et område på 20 cm2.
 • Maksimal rekommanderet dosis er et brev.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 17 år . Imiquimod bør ikke anvendes til børn med molluscum contagiosum (vandvorter) pga. manglende virkning mod denne indikation.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne. 

Forsigtighedsregler

 • Påføring af for meget creme på huden kan give en kraftig reaktion på påføringsstedet.
 • Ved vorter under forhuden trækkes forhuden tilbage og området vaskes dagligt. Ved tegn på forhudsforsnævring (fx erosion, sårdannelse, ødemer, induration) eller besvær med at trække forhuden tilbage skal behandlingen afbrydes.
 • Hvis der er åbne sår, bør behandlingen ikke påbegyndes, før området er helet.
 • Anbefales ikke på indvendige kondylomer.
 • Skal afvaskes inden seksuel aktivitet.
 • Patienten bør informeres om at minimere eksponering af det behandlede hudområde for naturligt eller kunstigt sollys.
 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Pustuløst hududslæt
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet
Nervesystemet Paræstesier  (på applikationsstedet)
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erytem Hudkløe
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Lymfadenopati
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner Herpes simplex, Influenzalignende symptomer
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Hud og subkutane væv Dermatitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi Kraftesløshed

Interaktioner

Anden medicin sammen med Aldara

Samtidig brug af andre imiquimod cremer på samme behandlingsområde skal undgås, da det kan øge risikoen for og sværhedsgraden af lokale hudreaktioner. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Inducerer dannelsen af α-interferon og andre cytokiner og aktiverer herved immunsystemet.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Hænderne skal vaskes omhyggeligt både før og efter påføring af cremen.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

Åbnede breve kasseres straks efter brug, da de kun er til engangsbrug. 

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Aktiniske keratoser 
 • Basalcelle karcinom,  

hvor fysisk behandling og/eller fotodynamisk terapi ikke er det mest velegnede behandlingsvalg. 

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) creme 5% 056851
12 stk (Orifarm)
1.210,00 100,83
(A) creme 5% 102811
12 stk. (2care4)
1.153,40 96,12
(A) creme 5% 452862
12 stk.
1.060,10 88,34
(A) creme 5% 563076
12 stk. (Abacus)
1.202,30 100,19
(A) creme 5% 386436
24 stk. (Abacus)
444,05 18,50

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

16.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...