Zyclara

D06BB10
 
 

Immunmodulerende middel til behandling af ikke-hyperkeratotiske, ikke-hypertrofiske synlige eller pabable aktiniske keratoser i ansigt og hårbund hos voksne. 

Anvendelsesområder

Aktinisk keratose i hele ansigtet eller skallede hårbund hos immunkompetente voksne, når anden lokalbehandling ikke er anvendelig. 

Dispenseringsform

Creme 3,75%. 1 g indeholder 37,5 mg imiquimod. 

Doseringsforslag

 • Voksne. Påføres 1 gang dgl. inden normal sengetid i 2 behandlingsperioder på hver 2 uger adskilt af 2 ugers behandlingsfri periode. Det samlede behandlingsforløb er derfor 6 uger.
 • 8 uger efter afsluttet behandlingsforløb vurderes, om der stadig er aktinisk keratose i området, og om evt. gentagelse af behandlingen skal overvejes.
 • Aktinisk keratose læsioner, som senere recidiverer, kan behandles med yderligere én eller to behandlingsforløb af 2 uger, efterfulgt af en behandlingspause på mindst 12 uger.

 

Bemærk: 

 • Cremen skal blive siddende på huden i ca. 8 timer, hvor brusebad og karbad skal undgås.
 • Efter behandlingstiden fjernes imiquimodcremen med mild sæbe og vand.
 • Højst to breve creme dækker enten hele ansigtet eller hele hårbunden.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 17 år. Imiquimod bør ikke anvendes til børn med molluscum contagiosum (vandvorter) pga. manglende virkning mod denne indikation.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne. 

Forsigtighedsregler

 • Påføring af for meget creme på huden kan give en kraftig reaktion på påføringsstedet.
 • Hvis der er åbne sår, bør behandlingen ikke påbegyndes, før området er helet.
 • Patienten bør informeres om at minimere eksponering af det behandlede hudområde for naturligt eller kunstigt sollys.
 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Pustuløst hududslæt.
Reaktioner og ubehag på applikationsstedet.
Paræstesier  (på applikationsstedet).
Eksfoliativ dermatitis, Erytem, Hudkløe.
Almindelige (1-10 %) Lymfadenopati.
Kvalme.
Smerter, Temperaturstigning, Træthed.
Herpes simplex, Infektioner, Influenzalignende symptomer.
Nedsat appetit.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Brystsmerter.
Dermatitis.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Letargi.

Interaktioner

Samtidig brug af andre imiquimod cremer på samme behandlingsområde skal undgås, da det kan øge risikoen for og sværhedsgraden af lokale hudreaktioner. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Inducerer dannelsen af α-interferon og andre cytokiner og aktiverer herved immunsystemet.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Hænderne skal vaskes omhyggeligt både før og efter påføring af cremen.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

 • Åbnede breve kasseres straks efter brug, da de kun er til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Aktiniske keratoser, hvor fysisk behandling og/eller fotodynamisk terapi ikke er det mest velegnede behandlingsvalg.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) creme 3,75% w/w 127526
28 stk. (2care4)
770,05
(A) creme 3,75% w/w 186620
28 stk.
867,95
(A) creme 3,75% w/w 378986
28 stk. (Paranova)
326,20

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

21.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...