Insulin glargin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Insulin glargin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Abasaglar KwikPen  Eli Lilly injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml
Lantus®  Sanofi injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 Enheder/ml
Semglee  Viatris injektionsvæske, opl. i pen  100 enheder/ml
Toujeo  Sanofi injektionsvæske, opl. i pen  300 enheder/ml
injektionsvæske, opl. i pen  300 enheder/ml