Pemetrexed

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Pemetrexed:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Alimta®  Eli Lilly pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg
Pemetrexed "Accord"  Accord konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml
Pemetrexed "Fresenius Kabi"  Fresenius Kabi konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml
Pemetrexed "STADA"  STADA Nordic konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml
Pemetrexed "Zentiva"  Zentiva infusionsvæske, opløsning  10 mg/ml