Pemetrexed

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Pemetrexed:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Alimta®  Eli Lilly pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg
Pemetrexed "Accord"  Accord pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg