Natriumoxybat

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Natriumoxybat:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Xyrem  UCB Nordic oral opløsning  500 mg/ml