Oxaliplatin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Oxaliplatin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Oxaliplatin "Accord"  Accord konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml
Oxaliplatin "Fresenius Kabi"  Fresenius Kabi konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml