Methoxsalen

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Methoxsalen:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Uvadex  Therakos Opløsning til modificering af blodfraktioner  20 mikrogram/ml