Miconazol

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Miconazol:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Brentacort®  McNeil creme  20+10 mg/g Hydrocortison
Brentan® mundhulegel  McNeil mundhulegel  20 mg/g
Brentan® creme  McNeil creme  20 mg/g
Brentan® vaginalkapsler  McNeil vaginalkapsler  400 mg
Daktacort  Orifarm Generics salve  20+10 mg/g Hydrocortison
salve  20+10 mg/g Hydrocortison