Brentacort®

D01AC20
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 10 mg hydrocortison og 20 mg miconazol (som nitrat). 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 2 gange dgl.
 • Behandlingen fortsættes til ca. 10 dage efter, at ethvert synligt spor af infektionen er forsvundet.
 • Behandlingen bør højst fortsætte i 6 uger.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne eller andre imidazolderivater.
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Virale infektioner fx herpes simplex og varicella.
 • Alvorlige infektioner i huden som fx tuberkulose og lues.
 • Hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, uden at der samtidig er eksem eller psoriasis.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Latexprodukter (fx kondomer og pessarer) kan beskadiges ved kontakt med dette lægemiddel.
 • Bør ikke anvendes i øjenregionen, da dette kan medføre forhøjet intraokulært tryk/glaukom efter langvarig brug.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Hudatrofi, hududslæt, teleangiektasi, striae, hypertrikose, folliculitis og hypopigmentering kan ses ved længere tids brug af præparatet. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Psykiske forstyrrelser Irritabilitet*
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Urticaria
Nervesystemet Brændende fornemmelse i huden
Hud og subkutane væv Hudirritation, Hudkløe
Ikke kendt hyppighed
Øjne Sløret syn
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner  (inkl. hudinflammation og pigmentforandringer i huden)

*Set hos pædiatriske patienter.  

 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Anden medicin sammen med Brentacort®, komb.
 • Miconazol kan hæmme nedbrydningen af lægemidler, som metaboliseres af CYP3A4 og CYP2C9 (fx warfarin). Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Selvom absorptionen af miconazol er lille ved topikal anvendelse, kan det ikke udelukkes, at samtidig behandling med warfarin medfører øget blødningsrisiko. INR bør derfor monitoreres både før og efter behandlingen.
 • Effekt og bivirkninger af visse lægemidler (fx orale antidiabetika og phenytoin) øges muligvis, når de administreres sammen med miconazol, og forsigtighed bør udvises.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Se endvidere Glukokortikoider til udvortes brug

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Hydrocortison 

 • Svagt virkende glukokortikoid.
  Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Miconazol 

 • Hæmmer biosyntesen af ergosterol i cellemembranen hos fungi og protozoa, hvilket medfører en ændret lipidkomposition og efterfølgende cellenekrose. Miconazol har en dokumenteret klinisk virkning mod dermatofytter og Candida-species. Desuden virker miconazol antibakterielt mod visse grampositive stave og kokker.

 

Farmakokinetik

Hydrocortison 

 • Den systemiske absorption fra intakt hud er ringe (< 3 %).

Miconoazol 

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Forbliver i huden i ca. 4 dage efter applikation.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8 ºC). 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) creme 20+10 mg/g 131938
15 g
41,25 2,75
(B) creme 20+10 mg/g 131979
30 g
65,65 2,19

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

14.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...