Brentan® creme

D01AC02
 
 
Svampemiddel til lokal anvendelse.

Anvendelsesområder

Hudinfektioner forårsaget af miconazolfølsomme svampe

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 20 mg miconazol (som nitrat). 

Doseringsforslag

Appliceres 2 gange dgl. 

  

Bemærk:  

Behandlingen fortsættes i 10 dage efter, at ethvert synligt spor af infektionen er forsvundet. 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Urticaria
Nervesystemet Brændende fornemmelse i huden
Hud og subkutane væv Hudirritation, Hudkløe
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (inkl. anafylaktisk reaktion), Angioødem
Hud og subkutane væv Pigmentforandringer i huden

Interaktioner

  • Miconazol kan hæmme nedbrydningen af lægemidler, som metaboliseres af CYP3A4 og CYP2C9 (fx warfarin). Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
  • Selvom absorptionen af miconazol er lille ved topikal anvendelse, kan det ikke udelukkes, at samtidig behandling med warfarin medfører øget blødningsrisiko. INR bør derfor monitoreres både før og efter behandlingen.
  • Effekt og bivirkninger af visse lægemidler (fx orale antidiabetika og phenytoin) øges muligvis, når de administreres sammen med miconazol, og forsigtighed bør udvises.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966, 4044

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Hæmmer biosyntesen af ergosterol i cellemembranen hos fungi og protozoa, hvilket medfører en ændret lipidkomposition og efterfølgende cellenekrose. Miconazol har en dokumenteret klinisk virkning mod dermatofytter og Candida-species. Desuden virker miconazol antibakterielt mod visse grampositive stave og kokker. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Indholdsstoffer

Miconazol.

Lægemiddelformer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Hjælpestoffer
creme 20 mg/g
Konservering
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved hudinfektioner forårsaget af svampe (mikroskopi- eller dyrkningsverificeret). 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) creme 20 mg/g 426395
15 g
ikke fast pris
(HF) creme 20 mg/g 142364
Tube a 30 g
ikke fast pris
(HF) creme 20 mg/g 426486
50 g
ikke fast pris

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 24. februar 2022)


4044. Rotem R, Fishman B, Daniel S et al. Risk of major congenital malformations following first-trimester exposure to vaginal azoles used for treating vulvovaginal candidiasis: a population-based retrospective cohort study. BJOG. 2018; 125(12):1550-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29790255 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

06.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...