Husk Psyllium-frøskaller (Naturlægemiddel)

A06AC01
 
 

Naturlægemiddel der indeholder Loppefrøskaller (psyllium)

 

Godkendt Produktresumé hos Lægemiddelstyrelsen: 

 • Husk Psyllium-frøskaller.

Anvendelsesområder

 • Obstipation.
 • Midlertidig diarré.
 • Irritabel tyktarm, som supplement ved behov for øget fiberindtag.
 • Lettere hyperkolesterolæmi som supplement til diæt.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Oralt pulver. 1 g indeholder 1 g loppefrøskaller. 

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 500 mg loppefrøskaller. 

Doseringsforslag

Obstipation og midlertidig diarré

Voksne 

 • 3-5 g pulver (2-3 måleskeer) morgen og aften
 • 6-10 kapsler morgen og aften.

Børn > 6 år 

 • 1,5 g pulver (1 måleske) morgen og aften
 • 3 kapsler morgen og aften.

Irritabel tyktarm

Voksne og børn > 12 år 

 • 3-5 g pulver (2-3 måleskeer) morgen og aften
 • 6-10 kapsler morgen og aften.

Lettere hyperkolesterolæmi (i samråd med læge)

Voksne og børn > 12 år 

 • 5 g pulver (3 måleskeer) morgen og aften
 • 10 kapsler morgen og aften.

 

Bemærk: 

 • Bør indtages med rigelig væske (minimum 150 ml pr. 5 gram pulver eller 10 kapsler).
 • Pulveret kan røres op i væske eller drysses på ymer eller lignende.
 • Bør ikke indtages umiddelbart inden sengetid.
 • Bør ikke anvendes til:
  • Børn < 6 år med obstipation og midlertidig diarré.
  • Børn < 12 år med irritabel tyktarm og lettere hyperkolesterolæmi.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alle former for passagehindring eller nedsat motilitet i mave-tarmkanalen.
 • Sygdomme i esophagus.
 • Akutte kirurgiske abdominale tilstande, fx akut appendicitis.
 • Pludselig ændring i afføringsmønstret i mere end 2 uger.
 • Udiagnosticeret rektalblødning.
 • Manglende afføring trods brug af laksantia.
 • Synkebesvær eller andre problemer i svælget.

Forsigtighedsregler

Bør ikke anvendes ved: 

 • Inflammatoriske tarmsygdomme , fx Crohns sygdom, colitis ulcerosa.
 • Forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen.

 

Anvendes med forsigtighed ved: 

 • Diabetes mellitus, den antidiabetiske behandling skal muligvis justeres.
 • Lavt stofskifte, dosis af thyroideahormon skal muligvis justeres.
 • Ældre og svækkede personer.

Bivirkninger

Risiko for gastrointestinal og øsofageal obstruktion samt obstipation specielt ved utilstrækkelig indtagelse af væske. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Flatulens, Meteorisme
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Conjunctivitis*
Immunsystemet Urticaria*
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme* Rhinitis*
Hud og subkutane væv Hudkløe*, Hududslæt*
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion*

* Loppefrøskaller indeholder allergener og kan forårsage allergiske reaktioner, især hos sensitive personer, der hyppigt er udsat for disse allergener. Risikoen må dog forventes at være nedsat ved kapselformuleringen. 

Interaktioner

 • Loppefrøskaller nedsætter transporttiden (dvs. hurtigere gennemløb) i tarmen, derved kan absorptionen af andre lægemidler muligvis påvirkes.
 • Samtidig behandling med lægemidler, der nedsætter den gastrointestinale motilitet (fx opioider og loperamid) kan øge risikoen for gastrointestinal obstruktion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Farmakodynamik

Loppefrøskaller er et bulk-laksantia, der kan optage op til 40 gange dets egen vægt af vand. Dette sker dels ved, at polysakkarider i skallerne tilbageholder vand samt ved forgæring af kostfibre til flygtige fede syrer, som også tilbageholder vand. 

 

Indholdet af kostfibre forøger passagetiden gennem tyktarmen og stimulerer tarmkontraktionerne. 

Farmakokinetik

Virker sædvanligvis inden for 12-24 timer, i nogle tilfælde dog først maksimal virkning efter 2-3 dage. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

 
 

Revisionsdato

03.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...