Akut alkoholforgiftning

Revideret: 14.06.2022

Ved alkoholpromille højere end 3,5 er der risiko for død som følge af respirations- og kredsløbssvigt, men ved blandingsforgiftninger kan en betydeligt lavere alkoholpromille være dødelig. Personer med kronisk alkoholmisbrug kan overleve højere promiller. Samtidig med fremadskridende bevidsthedssvækkelse er der fare for fatal hypotermi ved lav udenomstemperatur samt gylpen eller opkastning med aspirationspneumoni eller kvælning.
Behandling: Som ved sovemiddelforgiftning, se Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (forgiftninger).
Svær alkoholpåvirkning eller beruselse kan medføre urotilstande og aggressiv adfærd. Symptomerne kan dæmpes med lave doser antipsykotika (fx 5-10 mg haloperidol) under observation.