Bevægeforstyrrelser

Revideret: 22.09.2021

Bevægeforstyrrelser inddeles deskriptivt i 

  • Hyperkinetiske bevægeforstyrrelser som dystoni, chorea (herunder som ved Chorea Huntington), tics (herunder som ved Tourettes syndrom) og tremor
  • Hypokinetiske bevægeforstyrrelser som Parkinsons sygdom og Atypiske parkinsonsygdomme, se afsnittet om Parkinsons sygdom.
  • Dyskinesier er abnorme ufrivillige bevægelser, der optræder som bivirkninger til levodopabehandling ved Parkinsons sygdom og som tardive dyskinesier, der er bivirkninger til behandling med antipsykotika, se også midler mod dyskinesi.

 

Hyperkinetiske bevægeforstyrrelser 

Hyperkinetiske bevægeforstyrrelser er både selvstændige sygdomme og symptomer som indgår i andre bevægeforstyrrelser: 

  • Dystoni er en tilstand med vedvarende ufrivillige muskelkontraktioner af modsat virkende muskler og sædvanligvis karakteriseret ved vridende og gentagne bevægelser eller abnorm holdning. Tilstanden er ofte smertefuld og diskonfigurerende, se i øvrigt også midler mod dystoni.
  • Chorea er ufrivillige, hurtige og uregelmæssige ryk med skiftende lokalisation. Choreoathetose er en mere langsom form for chorea med mere vridende bevægelser lokaliseret mere distalt på ekstremiteterne, se i øvrigt også midler mod chorea.
  • Tics er kortvarige, gentagne stereotype bevægelser eller lyde. Tics kan voluntært undertrykkes for en periode, se i øvrigt også midler mod tics.
  • Tremor viser sig ved en ufrivillig, rytmisk svingende bevægelse af en kropsdel og inddeles i hviletremor, postural tremor, kinetisk tremor og intentionstremor, se i øvrigt også midler mod tremor.