Midler mod tremor

C07AA

Revideret: 22.09.2021

Patologisk tremor, herunder essentiel tremor, er den hyppigste bevægeforstyrrelse og forårsages af en abnorm synkronisering af motoriske neuroner. Tremor viser sig ved en rytmisk, ufrivillig, svingende bevægelse af en kropsdel og inddeles i hviletremor, postural tremor, kinetisk tremor og intentionstremor. 

 

Hviletremor ses, når musklerne ikke aktiveres voluntært og optræder ved Parkinsons sygdom som regel med en frekvens på 3-5 Hz. Parkinson hviletremor aftager typisk ved bevægelse. 

 

Postural tremor iagttages fx på de fremrakte hænder, og kan ses som en patologisk øget fysiologisk tremor og ved Parkinsons sygdom samt essentiel tremor. Ses også ved abstinens (alkohol), ved toksisk påvirkning af kviksølv og bly og af medikamenter, fx lithium, valproat, cykliske antidepressiva, steroider og sympatikomimetika samt nicotin. 

 

Kinetisk tremor fremkommer under voluntær bevægelse og er typisk for essentiel tremor. 

 

Intentionstremor ses ved essentiel tremor og ved cerebellare sygdomme og intoksikationer (phenytoin og alkohol). Intentionstremor, der skyldes cerebellare sygdomme, er utilgængelig for medikamentel behandling. 

 

Essentiel tremor er den hyppigste tremor-sygdom. Den kaldes også "benign essentiel (familiær) tremor (BET)", og er en 4-12 Hz postural og/eller kinetisk tremor, intentionstremor kan også være til stede. BET ses hos 5-6 % af befolkningen over 40 år og er ofte autosomal dominant arvelig, genmutationen kendes dog ikke. Karakteristisk for BET er dæmpende effekt af alkohol. 

 

Se i øvrigt også bevægeforstyrrelser

Behandlingsvejledning

Behandling af essentiel tremor 

 

Propranolol  

Essentiel tremor behandles mest effektivt med non-selektiv β-receptorblokering med propranolol, som kan virke dæmpende på både postural- og intentionstremor. 

Begyndelsesdosis er 80 mg om dagen i 2 eller 3 doser. Fuld effekt ses ofte først efter et par dage. En gradvis dosisøgning op til 240 mg kan forsøges under kontrol af BT. Propranolol kan også tages efter behov 1 time før den situation, hvor effekt ønskes, evt. i en protraheret formulering, hvis generne overvejende er situationsbetingede. Andre non-selektive og β-1-selektive blokkere har også vist effekt, herunder metoprolol, og kan evt. og med forsigtighed anvendes, hvis patienten har astma. 

 

Primidon  

Hvis propranolol giver utilstrækkelig effekt eller er kontraindiceret, er alternativet behandling med primidon (ikke-registreret indikation). Der startes med 25 mg eller 50 mg til natten i 1 uge, herefter langsom stigning til 50 mg x 3 dgl. eller evt. op til 100 mg x 3 dgl. 

Propranololbehandling kan også kombineres med primidon. 

 

Topiramat 

Tre dobbeltblinde og kontrollerede undersøgelser har vist, at topiramat (ikke-registreret indikation) er effektivt i behandlingen af essentiel tremor. Startdosis er 25 mg dgl. i 1 uge med ugentlige stigninger i dosis på 25-50 mg dgl. Dgl. dosis fordeles på 2 doser. Dosis tilpasses klinisk respons, max. dosis er 400 mg dgl. fordelt på 2 doser. Behandlingen kan kombineres med β-blokker eller primidon. I nævnte studier blev topiramat kombineret med anden tremordæmpende medicin for 77 % af patienterne. Hyppigste bivirkninger ved topiramatbehandling var paræstesier, nedsat koncentration og nedsat appetit. Se topiramat (epilepsi)

 

Gabapentin  

Gabapentin (ikke-registreret indikation) i monoterapi i doser på 1.200 mg dgl. (langsom optrapning og fordelt på 3 daglige doser) har vist samme tremordæmpende effekt som propranolol 120 mg dgl. Gabapentin 1.800 mg dgl. (langsom optrapning og fordelt på 3 daglige doser) som tillæg til anden tremordæmpende behandling har i et studium vist signifikant tremordæmpende effekt sammenlignet med placebo og i et andet ingen effekt. Der skal søges om enkelttilskud. 

 

Clozapin 

I invaliderende tilfælde kan anvendes clozapin (ikke-registreret indikation) som ofte har god tremordæmpende effekt, men på grund af risiko for agranulocytose er det en specialistopgave. 

 

Vedr. behandling af Parkinsons sygdom, se Parkinsons sygdom

Præparatvalg

Propranolol er 1. valg ved benign essentiel tremor, og ved utilstrækkelig effekt er 2. valg primidon. 

Parkinson hviletremor behandles med dopaminerge medikamenter som 1. valg, evt. antikolinergika. 

Ved medicinsk behandlingsrefraktær essentiel- og parkinson tremor kan patienten henvises til specialafdeling med stillingtagen til såkaldt Deep Brain Stimulation (DBS). 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Propranolol Propal® Retard
Sandoz
hårde depotkapsler  80 mg 100 stk.   6,88 13,76
Propranolol Propal® Retard
Sandoz
hårde depotkapsler  160 mg 100 stk.   8,89 8,89
Propranolol Propranolol "DAK"
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  10 mg 250 stk.   0,27 4,26
Propranolol Propranolol "DAK"
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk.   0,44 1,76
Propranolol Propranolol "DAK"
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  40 mg 250 stk.   0,38 1,50
Propranolol Propranolol Retard "Nordic Prime"
Parallelimport
hårde depotkapsler  80 mg 30 stk. (blister)   9,50 18,99

Referencer

4964. Ferreira JJ, Mestre TA, Lyons KE et al. MDS evidence -based review of treatments for essential tremor. Mov Disord. 2019; 34(7):950-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31046186 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

4965. Zappia M, Albanese A, Bruno E et al. Treatment of essential tremor: a systematic review of evidence and recommendations from the Italian Movement Disorders association. J Neurol. 2013; 260(3):714-40, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22886006 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

2488. Zesiewicz TA, Elble RJ, Louis ED et al. Evidence-based guideline update: treatment of essential tremor: report of the Quality Standards subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2011; 77(19):1752-5, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22013182 (Lokaliseret 27. april 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...