Forstyrrelser i calciumstofskiftet

Revideret: 07.07.2021

De vigtigste calciumregulerende hormoner er parathyroideahormon (PTH) og 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D). Hertil kommer calcitonin (CT) og i et vist omfang FGF-23 (Fibroblast growth factor 23). Plasmakoncentrationen af Ca2+ registreres direkte af en calciumfølsom receptor (CaSR), der hovedsagelig er lokaliseret i gll. parathyroideae og i nyretubuli, hvor den regulerer henholdsvis sekretionen af PTH og CT og reabsorptionen af calcium. PTH virker via PTH-receptoren, hvoraf der findes 2 undertyper. 

 

Hypocalcæmi 

 

Hypercalcæmi