Bisfosfonater (hypercalcæmi)

M05BA

Revideret: 07.07.2021

  

Bisfosfonater er syntetiske pyrofosfatanaloger, hvor den labile P-O-P-binding er erstattet af en stabil P-C-P-binding. 

For bisfosfonater til osteoporosebehandling - se Bisfosfonater (osteoporose)

Behandlingsvejledning

Metastatisk knoglesygdom og myelomatose

Grundsygdommen søges behandlet. De intravenøse aminobisfosfonater (pamidronat, ibandronsyre og zoledronsyre) er mest effektive. Ved osteolytiske metastaser ved brystkræft synes zoledronsyre at være at foretrække. Der kan anvendes:  

På grund af den korte infusionstid er zoledronsyre velegnet til ambulant behandling.  

 

Intravenøs bisfosfonatbehandling giver i sjældne tilfælde alvorlige komplikationer som nyrepåvirkning, svær hypocalcæmi, kæbeosteonekrose, atypiske femurfrakturer, conjunctivitis, uveitis, scleritis og episcleritis.  

 

Kæbeosteonekrose defineres som et område af eksponeret knogle i den maxillofaciale region, som ikke heler i løbet af 8 uger hos en patient, der er eksponeret for et bisfosfonat, og som ikke har fået radioterapi i regionen (2709). Komplikationen ses specielt ved langtidsbehandling af maligne lidelser med aminobisfosfonater (pamidronat og zoledronsyre). Patienter, der skal behandles med i.v. bisfosfonat hver 3.-4. uge pga. malign sygdom, bør om muligt vurderes af tandlæge, før behandlingen indledes. Der bør opretholdes god mundhygiejne, og invasive dentale procedurer bør om muligt foretages før opstart af behandling og undgås i behandlingsperioden. Disse tiltag kan reducere forekomsten af kæbeosteonekrose.  

 

Behandling med i.v bisfosfonat bør hos patienter, der ikke er hypercalcæmiske, suppleres med et oralt tilskud af calcium og D-vitamin for at forebygge hypocalcæmi og sekundær hyperparatyroidisme. 

 

På området findes 

  • Lægemiddelrekommandation for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer, Medicinrådet, 2020.
  • Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med knoglemarvskræft (myelomatose), Medicinrådet, 2020.

 

Pagets knoglesygdom

Der er dokumenteret effekt af en række bisfosfonater ved Pagets knoglesygdom (ostitis deformans), herunder: 

Den bedst dokumenterede og mest rationelle behandling er zoledronsyre 5 mg som i.v. infusion givet over mindst 15 minutter (5151). Én behandling med zoledronsyre kan normalisere knogleomsætningen hos de fleste i to år eller mere og ofte livslangt (5151). Behandlingen kan gentages ved recidiv.  

 

Behandlingen bør indledes på sygehusafdeling med særlig erfaring. Den bør ledsages af et oralt tilskud af calcium og D-vitamin for at undgå hypocalcæmi og sekundær hyperparatyroidisme. Knoglemarkører, P-calcium, -magnesium, -kreatinin og -25-OH-vitamin D bør kontrolleres før infusionen.  

Fibrøs dysplasi

Behandlingen bør indledes på sygehusafdeling med særlig erfaring (5152). Behandlingen bør ledsages af et oralt tilskud af calcium og D-vitamin for at undgå hypocalcæmi og sekundær hyperparatyroidisme. Der er dokumenteret effekt på knogleomsætning og kasuistisk på frakturer af bisfosfonater (5292). Et systematisk review om effekten af bisfosfonat hos børn og unge er tilgængeligt på PubMed (4649)

Osteogenesis imperfecta

Behandlingen bør indledes på sygehusafdeling med særlig erfaring. Behandlingen bør ledsages af et oralt tilskud af calcium og D-vitamin for at undgå hypocalcæmi og sekundær hyperparatyroidisme. Antifraktureffekten er dokumenteret hos børn med sværere osteogenesis imperfecta.  

 

Hos voksne er effekten på BMD og knogleomsætning dokumenteret, men der foreligger ikke frakturdata. Voksne kan behandles med bisfosfonat i.v. efter sædvanlige retningslinjer for osteoporose, fx zoledronsyre 5 mg årligt. 

 

Børn og unge kan behandles med pamidronat (pamidronat er ikke godkendt til denne indikation) (5153) (5154) (5155) (5156)med flg. dosering: 2,5 mg/kg legemsvægt/cyklus i.v. over 3 dage, fordelt med 0,5 mg/kg legemsvægt/dag 1. dag og 1 mg/kg legemsvægt/dag 2. og 3. dag. Zoledronsyre kan også anvendes (2973)

Pamidronat reducerer i ukontrollerede undersøgelser antallet af frakturer drastisk. Samtidig ses en markant stigning i knoglemineraltætheden, der hos nogle næsten normaliseres efter 1-2 års behandling. Et nyere systematisk review om effekten af bisfosfonat hos børn og unge er tilgængeligt på PubMed (4649)

Bemærk: Bør kun anvendes til børn på specialafdeling med særlig ekspertise i behandling af osteogenesis imperfecta. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Ibandronsyre Bondronat®
Pharmanovia
filmovertrukne tabletter  50 mg 84 stk. (blister)   69,51 6,95
Ibandronsyre Bondronat®
Pharmanovia
konc. til infusionsvæske, opl.  6 mg/6 ml 1 stk. (Orifarm)   3.893,70 3.893,70
Ibandronsyre Bondronat®
Pharmanovia
konc. til infusionsvæske, opl.  6 mg/6 ml 1 stk.   3.893,65 3.893,65
Ibandronsyre Iasibon
Bluefish
filmovertrukne tabletter  50 mg 84 stk. (blister) (2care4)   56,75 5,67
Ibandronsyre Ibandronat "Stada" (50 mg)
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  50 mg 84 stk. (blister)   56,78 5,68
Pamidronat Pamifos
Medac
konc. til infusionsvæske, opl.  3 mg/ml 1 x 10 ml   83,59 1.671,70
Pamidronat Pamifos
Medac
konc. til infusionsvæske, opl.  3 mg/ml 1 x 30 ml  
Zoledronsyre Zoledo
Accord
infusionsvæske, opløsning  4 mg/100 ml 100 ml   6,84 684,35
Zoledronsyre Zoledronsyre "Accord"
Accord
konc. til infusionsvæske, opl.  4 mg/5 ml 5 ml   72,52 362,60
Zoledronsyre Zoledronsyre "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl.  4 mg/5 ml 1 stk.   110,35 110,35

Referencer

5292. Roland Chapurlat, Mélanie A Legrand. Bisphosphonates for the treatment of fibrous dysplasia of bone. Bone. 2021; 143, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33276154/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5152. Muhammad Kassim Javaid, Alison Boyce, Natasha Appelman-Dijkstra. Best practice management guidelines for fibrous dysplasia/McCune-Albright syndrome: a consensus statement from the FD/MAS international consortium. Orphanet J Rare Dis. 2019; 14(1), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31196103/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

5153. Stuart H Ralston, Mark S Gaston. Management of Osteogenesis Imperfecta. Front Endocrinol (Lausanne). 2019; 10:924, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32117044/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

4649. Simm PJ, Biggin A, Zacharin MR et al. Consensus guidelines on the use of bisphosphonate therapy in children and adolescents. J Paediatr Child Health. 2018; 54(3):223-33, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29504223 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

5151. Stephen Paul Tuck, Robert Layfield, Julie Walker et al. Adult Paget's disease of bone: a review. Rheumatology (Oxford). 2017; 56(12):2050-9, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28339664/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

5156. A Biggin, C F Munns. Long-Term Bisphosphonate Therapy in Osteogenesis Imperfecta. Curr Osteoporos Rep. 2017; 15(5):412-8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28823022/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

2973. Dwan K, Phillipi CA, Steiner RD et al. Bisphosphonate therapy for osteogenesis imperfecta. Cochrane Database Syst Rev. 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27760454 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

2709. Khan AA, Morrison A, Hanley DA. Diagnosis and Management of Osteonecrosis of the Jaw: A Systematic Review and International Consensus. J Bone Miner Res. 2015; 1:3-23, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25414052 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

2974. Hald JD, Evangelou E, Langdahl BL et al. Bisphosphonates for the prevention of fractures in osteogenesis imperfecta: meta-analysis of placebo-controlled trials. J Bone Miner Res. 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25407702 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

5154. Jennifer Harrington, Etienne Sochett, Andrew Howard. Update on the evaluation and treatment of osteogenesis imperfecta. Pediatr Clin North Am. 2014; 61(6):1243-57, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25439022/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

5155. A Biggin, C F Munns. Osteogenesis imperfecta: diagnosis and treatment. Curr Osteoporos Rep. 2014; 12(3):279-88, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24964776/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...