Pamifos

M05BA03
 
 
Middel mod hypercalcæmi. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen.

Anvendelsesområder

 • Tumorinduceret hypercalcæmi
 • Forebyggelse af komplikationer ved osteolytiske knoglemetastaser
 • Myelomatose.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 3 mg dinatriumpamidronat. 

Doseringsforslag

Tumorinduceret hypercalcæmi
Voksne
. Individuel dosering og infusionshastighed afhængig af P-calcium efter følgende retningslinjer: 

Initial P-calciumværdi
(mmol/l)
 

Anbefalet total dosis i mg  

Minimum
væske-
volumen
(ml)
 

Infusions-
tid
(min.)
 

Total  

Ioniseret  

< 3
3,0-3,5
3,5-4,0
> 4 

< 1,6
1,6-1,85
1,85-2,00
> 2,00 

15-30
30-60
60-90
90 

100-175
175-300
300-500
500 

40-80
60-160
160-240
240 

 


Den totale dosis kan enten gives som en enkelt infusion eller som flere infusioner over 2-4 dage i træk. Fald i P-calcium ses sædvanligvis 24-48 timer efter infusionen, og normalisering nås inden for 3-7 dage. Hvis patienten inden for dette tidsrum ikke er blevet normocalcæmisk, kan der gives yderligere en dosis. Inden behandlingen skal patienten være velhydreret.

Forebyggelse af komplikationer ved osteolytiske knoglemetastaser samt myelomatose
Voksne
. 90 mg som enkeltdosis hver 4. uge, evt. hver 3. uge.
Ved behandling af knoglemetastaser bør infusionshastigheden ikke overstige 45 mg/time, og koncentrationen i infusionsopløsningen må ikke overstige 90 mg/250 ml. Infusionstid: 90 mg infunderes over 2 timer.
Ved behandling af myelomatose bør infusionshastigheden ikke overstige 22,5 mg/time, og koncentrationen i infusionsopløsningen må ikke overstige 90 mg/500 ml. Infusionstid: 90 mg infunderes over 4 timer.

Bemærk: 

Højere doser end angivet - indgivet for hurtigt - kan give nyrepåvirkning. 

 

Advarsel: 

Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes medmindre der er tale om livstruende tumorinduceret hypercalcæmi.  

Dosisjustering

 • GFR 30-90 ml/min.

  Ved nedsat nyrefunktion er maksimal infusionshastighed 20 - 22 mg/time.  

  Monitorering af nyrefunktion anbefales inden hver dosis.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Allergi over for bisfosfonater.

Forsigtighedsregler

 • Monitorering af nyrefunktion anbefales inden hver dosis.
 • Evt. kan der samtidigt med infusionen gives en støddosis D-vitamin på 50.000-125.000 IE p.o eller i.m. med efterfølgende dagligt tilskud af calcium og D-vitamin.
 • Hos patienter med behov for hyppige infusioner tilrådes kontrol af P-elektrolytter, P-calcium, P-magnesium og P-fosfat før hver behandling.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Feber.
Influenzalignende symptomer.
Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Lymfopeni, Trombocytopeni.
Conjunctivitis.
Abdominalsmerter, Diarré, Gastritis, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Ubehag og flebitis ved indstiksstedet.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Nedsat appetit.
Artralgi, Knoglesmerter, Kramper, Myalgi.
Hovedpine, Paræstesier.
Somnolens, Søvnløshed.
Hududslæt.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Uveitis.
Letargi, Svimmelhed.
Leverpåvirkning.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Muskelkramper.
Agitation.
Akut nyresvigt.
Bronkospasme, Dyspnø.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Atypisk femurfraktur.
Glomerulosklerose, Nefrotisk syndrom.
Meget sjældne (< 0,01 %) Leukopeni.
Hjerteinsufficiens, Venstresidig hjerteinsufficiens.
Gulsyn.
Reaktivering af herpes.
Hyperkaliæmi, Hypernatriæmi.
Osteonekrose af øregangen.
Hallucinationer, Konfusion.
Glomerulonefritis, Hæmaturi, Interstitiel nefritis.
Akut respiratorisk distress syndrom, Interstitiel lungesygdom.
Ikke kendt Atrieflimren.
Kæbeosteonekrose.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen ekspositionsdata. På grund af virkningsmekanismen frarådes brugen under graviditet.  

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Påvirker calciumomsætningen ved at hæmme aktiviteten af osteoklasterne og deres forstadier, hvorved nedbrydningen af knoglevæv reduceres, og P-calcium nedsættes. P-calcium er sædvanligvis normaliseret få dage efter behandlingen. Lytiske knoglemetastaser kan sklerosere uden dog at påvirke ekstraossøse metastaser. 

Farmakokinetik

 • 50-70 % bindes til knoglevæv, hvorfra det langsomt (måneder til år) afgives igen.
 • Plasmahalveringstid ca. 40 minutter.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed


Tilberedning af infusionsvæske 

Fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til et totalvolumen jf. skema under dosering. 


Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med calciumholdige opløsninger. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer ved 2-8°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 3 mg/ml 017700
1 x 10 ml
842,00 1.684,00
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 3 mg/ml 017766
1 x 30 ml
2.249,55 1.499,70
 
 

Revisionsdato

17.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...