Ibandronat "Stada" (50 mg)

Ibandronat "Stada"
M05BA06
 
 

Middel mod hypercalcæmi. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen

Anvendelsesområder

 • Tumorinduceret hypercalcæmi og forebyggelse af komplikationer ved osteolytiske knoglemetastaser.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg ibandronsyre (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne. 50 mg dgl. om morgenen.  

 

Bemærk

 • Skal indtages om morgenen efter mindst 6 timers faste (postevand undtaget) med et glas postevand mindst 1 time før andre føde- og drikkevarer, kosttilskud eller lægemidler.
 • Tabletten skal indtages i stående eller siddende stilling, og den skal synkes hel med et helt glas vand på grund af risiko for øsofagusirritation. Patienten må ikke lægge sig ned i 1 time efter indtagelsen.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Oralt: Dosis nedsættes til 50 mg 1 gang om ugen.  

 • GFR 30-50 ml/min.

  Oralt: Dosis nedsættes til 50 mg hver 2. dag.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypocalcæmi
 • Allergi over for bisfosfonater
 • Manglende evne til at stå eller sidde oprejst i mindst 1 time efter indtagelse af en tablet
 • Forsinket øsofagustømning.

Forsigtighedsregler

 • Under behandlingen bør gives tilskud af calcium og evt. supplerende D-vitamin. D-vitaminmangel (P-25OHD < 50 nmol/l) skal korrigeres før behandlingsstart.
 • Patienter med uforklarede smerter i lyske eller lårben bør udredes for atypisk (inkomplet) femurfraktur.
 • Pga. lille risiko for kæbeosteonekrose bør patienter med dårlig tandstatus tilrådes behandling heraf, inden behandlingen iværksættes.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Øsofagitis.
Hypocalcæmi.
Kraftesløshed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi.
Azotæmi.
Gastro-duodenale ulcera.
Paræstesier.
Sjældne (0,01-0,1%) Atypisk femurfraktur.
Uveitis.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Bronkospasme.
Kæbeosteonekrose, Osteonekrose af øregangen.

Interaktioner

Bisfosfonater bindes let til andre substanser, hvorfor absorptionsfraktionen nedsættes, hvis ventriklen ikke er helt tom på tidspunktet for indtag af tabletterne (se afsnit om dosering). 

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen ekspositionsdata. På grund af virkningsmekanismen frarådes brugen under graviditet.  

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer osteoklastaktiviteten og dermed knogleomsætningen, hvorved knoglemineraltætheden øges. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 0,6%. Absorptionsfraktionen nedsættes med ca. 90% ved samtidig indtagelse af føde og drikkevarer (postevand undtaget).
 • Bindes til knoglevæv, hvorfra det langsomt afgives igen.
 • Plasmahalveringstid 10-72 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 126093
84 stk. (blister)
6.740,35 8,02

Substitution

filmovertrukne tabletter 50 mg
Bondronat Pharmanovia, Ibandronsyre, filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
I9BE, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,2 x 9
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

23.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...