Bondronat® filmovertrukne tabletter

M05BA06
 
 
Middel mod hypercalcæmi. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen.

Anvendelsesområder

 • Tumorinduceret hypercalcæmi og forebyggelse af komplikationer ved osteolytiske knoglemetastaser.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg ibandronsyre (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 50 mg dgl. om morgenen.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele
 • Må ikke tygges eller knuses.
 • Må ikke opløses i munden.
 • Tages om morgenen efter mindst 6 timers faste (vand undtaget) med et glas vand mindst 1 time før andre føde- og drikkevarer, kosttilskud eller lægemidler.
 • Tages i stående eller siddende stilling og synkes hel med et helt glas vand pga. risiko for irritation i spiserøret. Man må ikke lægge sig ned den første time efter indtagelse.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50 mg 1 gang om ugen.  

 • GFR 30-50 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50 mg hver 2. dag.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypocalcæmi
 • Allergi over for bisfosfonater.
 • Manglende evne til at stå eller sidde oprejst i mindst 1 time efter indtagelse af en tablet.
 • Forsinket øsofagus tømning.

Forsigtighedsregler

 • Under behandlingen bør gives tilskud af calcium og evt. supplerende D-vitamin. D-vitaminmangel (P-25OHD < 50 nmol/l) skal korrigeres før behandlingsstart.
 • Patienter med uforklarede smerter i lyske eller lårben bør udredes for atypisk (inkomplet) femurfraktur.
 • Pga. lille risiko for kæbeosteonekrose bør patienter med dårlig tandstatus tilrådes behandling heraf, inden behandlingen iværksættes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Kvalme, Øsofagitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Metabolisme og ernæring Hypocalcæmi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera Gastritis, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Nervesystemet Paræstesier
Nyrer og urinveje Azotæmi
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Hud og subkutane væv Hudkløe
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Uveitis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Atypisk femurfraktur
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet
Knogler, led, muskler og bindevæv Kæbeosteonekrose, Osteonekrose af øregangen
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme

Interaktioner

Anden medicin sammen med Bondronat® filmovertrukne tabletter

Bisfosfonater bindes let til andre substanser, hvorfor absorptionsfraktionen nedsættes, hvis ventriklen ikke er helt tom på tidspunktet for indtag af tabletterne (se afsnit om dosering). 

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen ekspositionsdata. På grund af virkningsmekanismen frarådes brugen under graviditet.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer osteoklastaktiviteten og dermed knogleomsætningen, hvorved knoglemineraltætheden øges. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 0,6 %.
 • Absorptionsfraktionen nedsættes med ca. 90 % ved samtidig indtagelse af føde og drikkevarer (postevand undtaget).
 • Bindes til knoglevæv, hvorfra det langsomt afgives igen.
 • Plasmahalveringstid 10-72 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 50 mg, Pharmanovia  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages efter mindst 6 timers faste (vand undtaget) med et glas vand mindst 1 time før andre føde- og drikkevarer, kosttilskud eller lægemidler.

Tages i stående eller siddende stilling og synkes hel med et helt glas vand pga. risiko for irritation i spiserøret. Du må ikke lægge dig ned den første time efter indtagelse.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke opløses i munden.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg 186986
84 stk. (blister)
5.838,75 69,51 6,95

Substitution

filmovertrukne tabletter 50 mg
Iasibon Bluefish, Ibandronsyre, filmovertrukne tabletter 50 mg Genordn. B
Ibandronat "Stada" STADA Nordic, Ibandronsyre, filmovertrukne tabletter 50 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
L 2, I T
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 11,1
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...