Bondronat® konc. til infusionsvæske, opl.

M05BA06
 
 
Middel mod hypercalcæmi. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen.

Anvendelsesområder

 • Tumorinduceret hypercalcæmi og forebyggelse af komplikationer ved osteolytiske knoglemetastaser.

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg ibandronsyre (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Forebyggelse af komplikationer ved osteolytiske knoglemetastaser 

 • Voksne. Sædvanligvis 6 mg hver 3.-4. uge. Indgives som i.v. infusion over mindst 15 min.

 

Tumorinduceret hypercalcæmi 

 • Voksne. Ved total-Ca++ ≥ 3 mmol/l (ioniseret Ca++ > 1,6 mmol/l) sædvanligvis 4 mg.
 • Total-Ca++ < 3 mmol/l (ioniseret Ca++ > 1,6 mmol/l) sædvanligvis 2 mg.
 • Gives som enkeltdosis. Indgives som i.v. infusion over 2 timer.
 • Normalisering af P-calcium nås inden for 7 dage. Hvis patienten inden for dette tidsrum ikke er blevet normocalcæmisk, kan der gives yderligere en dosis.
 • Inden behandlingen skal patienten være velhydreret.
 • Behandlingen kan gentages ved recidiv af hypercalcæmi.

 

Bemærk: 

 • Må ikke gives til børn.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Sædvanligvis 2 mg hver 3.-4. uge. Indgives som i.v. infusion over mindst 1 time. 

 • GFR 30-50 ml/min.

  Sædvanligvis 4 mg hver 3.-4. uge. Indgives som i.v. infusion over mindst 1 time. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypocalcæmi
 • Allergi over for bisfosfonater.

Forsigtighedsregler

 • Under behandlingen bør gives tilskud af calcium og evt. supplerende D-vitamin. D-vitaminmangel (P-25OHD < 50 nmol/l) skal korrigeres før behandlingsstart.
  Ved parenteral administration kan der samtidigt med infusionen evt. gives en støddosis D-vitamin på 50.000-125.000 IE p.o eller i.m. med efterfølgende dagligt tilskud af calcium og D-vitamin).
 • Patienter med uforklarede smerter i lyske eller lårben bør udredes for atypisk (inkomplet) femurfraktur.
 • Pga. lille risiko for kæbeosteonekrose bør patienter med dårlig tandstatus tilrådes behandling heraf, inden behandlingen iværksættes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Grenblok
Øjne Katarakt
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Tandgener Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Øsofagitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hyperparatyroidisme, Hypocalcæmi Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Artritis, Knoglesmerter Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Pharyngitis
Hud og subkutane væv Purpura Hudreaktioner
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Bloddyskrasi
Hjerte Myokardieiskæmi Palpitationer
Øre og labyrint Høretab
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera Cheilitis, Gastritis, Mundtørhed, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypotermi
Lever og galdeveje Galdesten
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet basisk fosfatase, Vægttab
Metabolisme og ernæring Hypofosfatæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Bækkensmerter, Øget muskeltonus
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Benign neoplasme i huden, Nyrecyster
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Hyperæstesi, Migræne, Neuralgi, Oral paræstesi, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Angst, Følelsesmæssig labilitet Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Urinretention
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem, Stridor
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Uveitis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Atypisk femurfraktur
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Kæbeosteonekrose, Osteonekrose af øregangen
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Bulløs dermatitis, Erythema multiforme

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer osteoklastaktiviteten og dermed knogleomsætningen, hvorved knoglemineraltætheden øges. 

Farmakokinetik

 • Bindes til knoglevæv, hvorfra det langsomt afgives igen.
 • Plasmahalveringstid 10-72 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter fortynding 4,4-4,9. 

 

Håndtering
Tilberedning af infusionsvæske 

Fortyndes med hhv. 100 eller 500 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske og infunderes over hhv. 15 minutter eller 2 timer. 


Holdbarhed 

Den færdigblandede opløsning kan opbevares i 24 timer ved 2-8°C. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 6 mg/6 ml 509781
1 stk. (Orifarm)
3.893,70 3.893,70 3.893,70
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 6 mg/6 ml 548037
1 stk.
3.893,65 3.893,65 3.893,65
 
 

Revisionsdato

03.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...