Bondronat® konc. til infusionsvæske, opl.

M05BA06
 
 
Middel mod hypercalcæmi. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen.

Anvendelsesområder

 • Tumorinduceret hypercalcæmi og forebyggelse af komplikationer ved osteolytiske knoglemetastaser.

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg ibandronsyre (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Forebyggelse af komplikationer ved osteolytiske knoglemetastaser 

 • Voksne. Sædvanligvis 6 mg hver 3.-4. uge. Indgives som i.v. infusion over mindst 15 min.

 

Tumorinduceret hypercalcæmi 

 • Voksne. Ved total-Ca++ ≥ 3 mmol/l (ioniseret Ca++ > 1,6 mmol/l) sædvanligvis 4 mg.
 • Total-Ca++ < 3 mmol/l (ioniseret Ca++ > 1,6 mmol/l) sædvanligvis 2 mg.
 • Gives som enkeltdosis. Indgives som i.v. infusion over 2 timer.
 • Normalisering af P-calcium nås inden for 7 dage. Hvis patienten inden for dette tidsrum ikke er blevet normocalcæmisk, kan der gives yderligere en dosis.
 • Inden behandlingen skal patienten være velhydreret.
 • Behandlingen kan gentages ved recidiv af hypercalcæmi.

 

Bemærk: 

 • Må ikke gives til børn.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Sædvanligvis 2 mg hver 3.-4. uge. Indgives som i.v. infusion over mindst 1 time. 

 • GFR 30-50 ml/min.

  Sædvanligvis 4 mg hver 3.-4. uge. Indgives som i.v. infusion over mindst 1 time. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypocalcæmi
 • Allergi over for bisfosfonater.

Forsigtighedsregler

 • Under behandlingen bør gives tilskud af calcium og evt. supplerende D-vitamin. D-vitaminmangel (P-25OHD < 50 nmol/l) skal korrigeres før behandlingsstart.
  Ved parenteral administration kan der samtidigt med infusionen evt. gives en støddosis D-vitamin på 50.000-125.000 IE p.o eller i.m. med efterfølgende dagligt tilskud af calcium og D-vitamin).
 • Patienter med uforklarede smerter i lyske eller lårben bør udredes for atypisk (inkomplet) femurfraktur.
 • Pga. lille risiko for kæbeosteonekrose bør patienter med dårlig tandstatus tilrådes behandling heraf, inden behandlingen iværksættes.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Grenblok.
Katarakt.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Tandgener, Øsofagitis.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Temperaturstigning.
Infektioner.
Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Forhøjet plasma-kreatinin.
Hyperparatyroidisme, Hypocalcæmi, Tørst.
Artralgi, Artritis, Knoglesmerter, Myalgi.
Hovedpine.
Pharyngitis.
Hudreaktioner, Purpura.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Bloddyskrasi.
Myokardieiskæmi.
Høretab.
Gastro-duodenale ulcera.
Hypotermi.
Hypofosfatæmi.
Bækkensmerter, Øget muskeltonus.
Benign neoplasme i huden, Nyrecyster.
Hukommelsesbesvær, Hyperæstesi, Migræne, Neuralgi, Oral paræstesi, Paræstesier.
Angst, Følelsesmæssig labilitet.
Urinretention.
Lungeødem, Stridor.
Alopeci.
Cerebrovaskulære tilfælde.
Sjældne (0,01-0,1 %) Uveitis.
Atypisk femurfraktur.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Kæbeosteonekrose, Osteonekrose af øregangen.
Bronkospasme.
Bulløs dermatitis, Erythema multiforme.

Graviditet

Under redaktionel bearbejdning. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Under redaktionel bearbejdning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer osteoklastaktiviteten og dermed knogleomsætningen, hvorved knoglemineraltætheden øges. 

Farmakokinetik

 • Bindes til knoglevæv, hvorfra det langsomt afgives igen.
 • Plasmahalveringstid 10-72 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter fortynding 4,4-4,9. 

 

Håndtering
Tilberedning af infusionsvæske 

Fortyndes med hhv. 100 eller 500 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske og infunderes over hhv. 15 minutter eller 2 timer. 


Holdbarhed 

Den færdigblandede opløsning kan opbevares i 24 timer ved 2-8°C. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 6 mg/6 ml 548037
1 stk.
3.922,70 3.922,70 3.922,70
 
 

Revisionsdato

03.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...