Rotavirus - gastroenteritis

Revideret: 01.09.2021

Rotavirus er den hyppigste årsag til gastroenteritis hos børn og udgør et betydeligt globalt sundhedsproblem. Virus overføres let, og smitte sker fækalt-oralt.  


To forskellige vacciner til oral brug er tilgængelige og kan gives til spædbørn fra 6-ugers-alderen. Første dosis bør gives senest ved 12-ugers-alderen. Vaccinationen bør være gennemført, når barnet er 16 uger - senest 24 uger. Da der ikke er data vedrørende substitution mellem de to vacciner, anbefales det, at barnet fortsætter med den vaccine, der blev givet ved den første dosis. Begge vacciner indeholder levende, svækket virus, og de bør derfor ikke gives til børn med kompromitteret immunfunktion, herunder HIV-inficerede. 

Rotavirusvacciner kan gives uden hensyntagen til indtagelse af føde, væske eller modermælk. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Rotavirus Rotarix
GSK Pharma
oral suspension   1 dosis