Rotavirus - gastroenteritis

Revideret: 04.04.2023

Rotavirus er den hyppigste årsag til gastroenteritis hos børn og udgør et betydeligt globalt sundhedsproblem. Virus overføres let, og smitte sker fækalt-oralt.  


Der er registreret en vaccine til oralt brug i Danmark og denne kan gives til spædbørn fra 6-ugers-alderen. Første dosis bør gives senest ved 12-ugers-alderen. Vaccinationen bør være gennemført, når barnet er 16 uger - senest 24 uger. Vaccinen indeholder levende, svækket virus, og bør derfor ikke gives til børn med kompromitteret immunfunktion, herunder HIV-inficerede. 

 

Rotavirusvaccine kan gives uden hensyntagen til indtagelse af føde, væske eller modermælk. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Rotavirus Rotarix
GSK Pharma
oral suspension   1 dosis   491,20