Skoldkopper

Revideret: 04.04.2023

Varicella (skoldkopper) forårsages af varicella zoster-virus (VZV). Sygdommen forløber oftest mildt hos børn, men alvorligere komplikationer registreres hvert år. Smitte sker luftbårent eller ved direkte og indirekte kontakt. De antivirale lægemidler aciclovir, valaciclovir og famciclovir har alle virkning på VZV-infektion, hvis behandlingen påbegyndes tidligt i forløbet. Ukomplicerede skoldkopper hos børn er ikke indikation for antiviral behandling. 

 

Da der ved skoldkopper i graviditetens første halvdel er en lille risiko for fosterskader (2 %), bør gravide behandles med aciclovir, hvis de får skoldkopper på dette tidspunkt. Nyfødte, hvis mødre udvikler skoldkopper fra 1 uge før op til 1 uge efter fødslen, bør have specifikt immunglobulin (VZIG) som profylakse. Se SSI EPI-NYT uge 41 - 2015

 

Der eksisterer effektive og sikre levende svækkede vacciner mod variceller, men disse er ikke indført i det danske vaccinationsprogram.  

 

Varicel-vaccine anvendes i Danmark til Varicel Zoster Virus-antistofnegative børn forud for organtransplantation eller ved leukæmi efter specialistvurdering. I nogle tilfælde vil vaccinen blive anbefalet til pårørende til immunsupprimerede. Vaccinen anvendes også til voksne, der ikke har haft skoldkopper, fx antistofnegative kvinder i den fødedygtige alder. Raske børn, der endnu ikke har haft skoldkopper, kan vaccineres, hvis man ønsker at forebygge skoldkopper eller i forbindelse med afslutning på vaccination påbegyndt i udlandet. 

Varicel-vaccine kan anvendes som post-eksposure profylakse, hvis den gives inden for tre døgn efter eksposition. 

 

Ca. en måned efter vaccination udvikler 2-5 procent af vaccinerede børn et forbigående udslæt. Udslættet kan være lokaliseret alene til vaccinationsstedet, men kan også være generaliseret. Transmission af vaccinevirus fra udslættet til andre personer er beskrevet. Vaccinen er kontraindiceret ved svært påvirket immunfunktion. 

 

Vaccination mod skoldkopper kan anvendes til raske børn fra 9-måneders-alderen. Der skal gives to doser for at opnå optimal beskyttelse. 

 

Skoldkoppevaccinen kan gives samtidigt med de fleste andre vacciner, men der bør anvendes separate injektionssteder. Hvis skoldkoppevaccine ikke gives samtidigt med MFR-vaccine eller andre levende vacciner, bør vaccinerne gives med et interval på mindst én måned. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Varicellavirus Varivax®
MSD
pulver og solvens til injektionsvæske, susp.  1350 PFU/0,5 ml 1 dosis + 2 nåle   499,25
Varicellavirus Varivax®
MSD
pulver og solvens til injektionsvæske, susp.  1350 PFU/0,5 ml 1 dosis + 2 nåle   499,00
Varicellavirus Varizovac
Parallelimport
pulver og solvens til injektionsvæske, susp.  1350 PFU/0,5 ml 1 dosis + 2 nåle   500,55