Bio-Biloba (Naturlægemiddel)

N06DX02
 
 

Naturlægemiddel. 

Anvendelsesområder

 • Længerevarende symptomer på hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og træthed.
 • Svimmelhed og øresusen.
 • Tendens til kolde hænder og fødder.
 • Gangudløste smerter som følge af dårlig blodforsyning (claudicatio intermittens).

Anden tilgrundliggende sygdom skall være udelukket før behandlingsstart. 

Se endvidere:

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1-2 tabletter dagligt.
 • Behandling bør vare i mindst 8 uger.

 

Børn < 12 år 

 • Erfaring savnes.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes 2 uger før planlagt operation pga. øget blødningstendes.
 • Forsigtighed ved
  • øget risiko for blødning
  • samtidig AK-behandling
  • samtidig brug af statiner
  • epilepsi pga. mulig nedsat virkning af antiepileptika eller nedsat krampetærskel
  • østrogenrecepterfølsom brystkræft pga. øget risiko for recidiv.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Gastro-intestinale gener, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Nervesystemet Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Psykiske forstyrrelser Rastløshed, Søvnforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Arytmier Palpitationer
Immunsystemet Urticaria
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner

Interaktioner

Kan muligvis forstærke virkningen af 

 • orale antikoagulantia
 • antiepileptika.

Muligvis øget blødningsrisiko ved samtidig brug af NSAID (incl. ASA). 

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

 


Se endvidere

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

 
 

Revisionsdato

03.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...