Allergisk betinget conjunctivitis

Revideret: 14.05.2019

Symptomer på øjenallergi: 

  • Øjenkløe
  • Røde øjne
  • Vandigt sekret
  • Fortykkelse af konjunktiva.

 

Kardinalsymptomet ved allergi er kløe i begge øjne. De øvrige symptomer er uspecifikke og ses ved flere tilstande. 

 

De fleste voksne med allergisk conjunctivit har samtidig allergisk betinget rhinitis (66%), atopisk dermatit (25%) og astma (16%). Tallene er højere for børn. 

 

Øjenkløe forekommer sæsonbetinget i forbindelse med fx græspollen (sommer) eller birkepollen og bynkepollen (forår). 

Helårs (kronisk) allergisk betinget conjunctivitis forekommer i forbindelse med allergi over for fx husstøvmider, kæledyr og kontaktlinsevæsker.  

 

Diagnosen baseres på fund af røde, kløende øjne evt. kombineret med priktest og IgE-måling. Ved udelukkende conjunctival allergi kan begge tests dog være negative. En anamnese om sæsonvariation eller anden allergisk lidelse kan være suggestiv. 

 

Differentialdiagnoser: 

  • Ved bakteriel conjunctivitis ses pus og rødme på indersiden af øjenlåg. Rødmen strækker sig ud på bulbus (konjunktival injektion).
  • Ved viral conjunctivitis ses vandigt sekret og ofte intens rødme af hele øjet, men kløe er ikke typisk. Ofte ses almene symptomer på virusinfektion (feber, forkølelse).
  • Chlamydia-infektion kan ligne både viral og allergisk conjunctivitis. Oftes ses dog små follikler (knopper) i conjunctiva på nedre øjenlågs inderside.
  • Ved keratitis kan ses en plet på cornea - men ofte kun ganske lille. Rødmen er ofte kun ved limbus (ciliær injektion).
  • Ved akut glaukom ses middeldilateret pupil, og øjet er hårdt. Rødmen er ofte kun ved limbus (ciliær injektion).
  • Irit er typisk ensidig med smerter og lysskyhed. Pupillen er ofte lille. Rødmen er ofte kun ved limbus (ciliær injektion).

Behandlingsvejledning

Ved mild øjenallergi benyttes udelukkende øjendråber.  

 

Ved middel/svær øjenallergi benyttes øjendråber i kombination med antihistamin-tabletter og ved kombineret høfeber og øjenallergi både øjendråber, næsespray og antihistamin-tabletter. 

 

Ved meget svære tilfælde af øjenallergi benyttes øjendråber, der indeholder steroid. Behandling med steroid bør ikke udstrækkes over 14 dage og bør normalt foregå hos øjenlæge under kontrol af øjentrykket.  

Ved de sjældne former for allergisk conjunctivitis (vernal og atopisk) kan længerevarende steroidbehandling være nødvendig. 

Præparatvalg

Akut behandling 

Der anbefales som førstevalgs-præparat antihistamin med samtidig mastcelle stabiliserende virkning (olopatadin, ketotifen eller azelastin) (4440). Olopatadin har bedre effekt på kløen end ketotifen og azelastin, men evidensen herfor er svag. Til fordel for ketotifen taler dog, at det fås ukonserveret og kan udleveres i håndkøb. Azelastins mastcellestabiliserende effekt er kun moderat. 

 

Alternativt kan anvendes et andet antihistamin (antazolin, emedastin, levocabastin). Levocabastin er det eneste antihistamin, der er registreret til anvendelse hos børn fra 2 år. 

 

Forebyggende behandling 

Mastcellestabilisatorer er første valg ved forebyggende behandling. 

 

I alle grupper findes ukonserverede præparater til brug ved samtidig allergi mod konserveringsmiddel. 

 

Ved behandling med steroid bør hydrokortison forsøges før dexamethason. 

Referencer

4440. Castillo M, Scott NW, Mustafa MZ er al. Topical antihistamines and mast cell stabilisers for treating seasonal and perennial allergic conjunctivitis. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 1, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26028608 (Lokaliseret 14. maj 2019)

 

4441. Sánchez-Hernández MC, Montero J, Rondon C et al. Consensus document on allergic conjunctivitis (DECA). J Investig Allergol Clin Immunol. 2015; 25:94-106, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25997302 (Lokaliseret 14. maj 2019)

 

1947. Bielory BP, O'Brien TP, Bielory L. Management of seasonal allergic conjunctivitis: guide to therapy. Acta Ophthalmol. 2012; 90:399-407, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22067457 (Lokaliseret 1. juni 2016)