Emla®

N01BB20
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen til overfladeanalgesi.

Anvendelsesområder

Overfladeanalgesi.

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 25 mg lidocain og 25 mg prilocain.  

Plastre. 1 plaster indeholder 25 mg lidocain og 25 mg prilocain. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

Creme 

 • Mindre indgreb: 2 g eller ca. 1,5 g/10 cm2 i 1-5 timer.
 • Større arealer med nybarberet hud: Højst 60 g på højst 600 cm2 i 1-5 timer.
 • Kirurgiske procedurer på større arealer: 1,5-2 g/10 cm2 i 2-5 timer.
 • Inden injektion af lokalanæstetika på:
  • Kvindelige kønsorganer: 1-2 g/10 cm2 i 60 min.
  • Mandlige kønsorganer: 1 g/10 cm2 i 15 min.
 • Genitalslimhinder:
  • Kirurgisk behandling af afgrænsede læsioner: 5-10 g i 5-10 min.
  • Inden cervikal curettage: 10 g i laterale fornix vaginae i 10 min.
 • Bensår (kun voksne): 1-2 g/10 cm2 (højst 10 g) i 30-60 min.

Plastre 

 • Mindre indgreb: 1 eller flere plastre i 1-5 timer.

Børn under 12 år 

Creme 

Mindre indgreb, ca. 1 g/ 10 cm2

 • 0-2 måneder: op til 1 g og 10 cm2 i 1 time.
 • 3-11 måneder: op til 2 g og 20 cm2 i 1 time.
 • 1-5 år: op til 10 g og 100 cm2 i 1-5 timer.
 • 6-11 år: op til 20 g og 200 cm2 i 1-5 timer.
 • Inden fjernelse af molluskler ved atopisk dermatit: applikationstid 30 min.

Plastre 

Mindre indgreb:  

 • 0-2 måneder: op til 1 plaster i 1 time.
 • 3-11 måneder: op til 2 plastre i 1 time.
 • 1-5 år: op til 10 plastre i 1-5 timer.
 • 6-11 år: op til 20 plastre i 1-5 timer.
 • Inden fjernelse af molluskler ved atopisk dermatit: applikationstid 30 min.

Bemærk: 

 • Plaster anbringes på huden mindst 1 time før behandlingen.
 • Creme appliceres i et tykt lag på huden mindst 1 time før indgrebet og dækkes med okklusiv forbinding (dog ikke ved anvendelse på genitalslimhinder).
 • Efter længere applikationstid nedsættes effekten.
 • Børn under 3 måneder bør kun behandles med 1 dosis i døgnet og børn over 3 måneder højst med 2 doser i døgnet.
 • Bør ikke anvendes til præmature før 37. graviditetsuge på grund af risiko for methæmoglobinæmi.
 • Dosis til brug på genitalslimhinder reduceres ved kropsvægt under 20 kg.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) mangel eller arvelig eller idiopatisk methæmoglobinæmi pga. øget følsomhed for methæmoglobinæmi induceret af indholdsstofferne.
 • Bør ikke anvendes på åbne sår (bortset fra bensår).
 • Forsigtighed ved anvendelse i øjenregionen (risiko for øjenirritation og tab af beskyttende reflekser).
 • Øget risiko for lokale bivirkninger ved applikation i over 30 min. hos patienter med atopisk dermatit.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (fx ødemer, hudkløe, erytem).
Sjældne (0,01-0,1%) Methæmoglobinæmi  (hos børn).
Purpura*.
Allergiske reaktioner.
Korneal irritation.

* Særligt efter længere tids applikation hos børn med atopisk dermatit eller mollusker. 

Interaktioner

Bør ikke anvendes til børn under 12 måneder ved samtidig brug af midler, der kan inducere methæmoglobinæmi (fx sulfonamider, nitrofurantoin, phenytoin og phenobarbital). 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Prilocain: Metabolitter kan give hemiglobinæmi, se Hemiglobindannere

Farmakodynamik

Lidocain og prilocain er lokalanæstetika af amidtypen. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. 

Farmakokinetik

 • Lidocain og prilocain absorberes fra hud og slimhinder. 
 • Applikationstiden på intakt hud er mindst 1 time for plaster eller creme under okklusiv forbinding. 
 • Efter fjernelse af plaster eller okklusion og creme er der analgesi i området i 0,5-2 timer. 
 • På grund af den forårsagede karkonstriktion er det tilrådeligt at fjerne plaster eller creme 10-15 minutter før venepunktur. 
 • Ved applikation på slimhinder opnås fuld effekt efter 10-30 minutter. 
 • Metaboliseres i leveren.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Plastre: 

 • Plastrene er kvadratiske (6,3 x 6,3 cm) med et cirkulært absorptionsareal på ca. 10 cm2.
 • Plastrets yderside består af et vandtæt beskyttelseslag.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Indholdsstoffer

Lidocainplastre  25+25 mgcreme  25+25 mg/g
Prilocainplastre  25+25 mgcreme  25+25 mg/g

Hjælpestoffer

Andre:
Carbopol® 934 : plastre 25+25 mg, creme 25+25 mg/g
Macrogoler : plastre 25+25 mg, creme 25+25 mg/g
Renset vand : creme 25+25 mg/g

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) plastre 25+25 mg 388272
2 stk.
ikke fast pris
(HF) plastre 25+25 mg 388280
20 stk.
ikke fast pris
(HF) creme 25+25 mg/g 388249
5 g + 2 plastre
ikke fast pris
(HF) creme 25+25 mg/g 388256
5 x 5 g + 12 plastre
ikke fast pris
(HF) creme 25+25 mg/g 388264
30 g
ikke fast pris

Substitution

plastre 25+25 mg
Tapin Orifarm Generics, Lidocain, Prilocain, plastre 25+25 mg
 
creme 25+25 mg/g
Lipricain TEVA, Lidocain, Prilocain, creme 25+25 mg/g
Tapin Orifarm Generics, Lidocain, Prilocain, creme 2,5 %+2,5 %
 

Foto og identifikation

Plastre  25+25 mg

Præg:
EMLA
Farve: Beige
Mål i mm: 63 x 67
Emla® 25 + 25 mg
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...