Zyrtec®

R06AE07
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) cetirizindihydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 12 år. 10 mg 1 gang dgl.
 • Børn 6-12 år. 5 mg 2 gange dgl.

Bemærk: 

 • Må ikke anvendes til børn under 2 år.
 • Ved samtidig nedsat lever- og nyrefunktion bør dosis nedsættes til 5 mg 1 gang dgl.
 • Ved moderat nedsat nyrefunktion (GFR 30-50 ml/min.) nedsættes dosis til 5 mg 1 gang dgl.
 • Ved stærkt nedsat nyrefunktion (GFR 10-30 ml/min.) nedsættes dosis til 5 mg 1 gang hver 2. dag.

Kontraindikationer

Terminal nyreinsufficiens (GFR < 10 ml/min.). 

Forsigtighedsregler

 • Nedsat krampetærskel.
 • Pauseres 4 dage før priktest.
 • Forsigtighed ved øget risiko for urinretention (fx rygmarvslæsion, prostatahyperplasi) eller kramper (fx epilepsi).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Mundtørhed.
Døsighed, Somnolens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation, Paræstesier, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverpåvirkning.
Ødemer.
Aggressivitet, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Kramper.
Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Trombocytopeni.
Dyskinesier, Dystoni, Okulogyration, Synkope.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Inkontinens.
Akkommodationsbesvær.
Ikke kendt Hepatitis.
Artralgi.
Hukommelsesbesvær, Suicidaltanker.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose.
Erektil dysfunktion, Urinretention.
Øjensmerter.

Hudkløe/urticaria er forekommet efter seponering, i tilfælde hvor disse symptomer ikke var tilstede før behandlingen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af fosterpåvirkning. 

Referencer: 3911, 3711, 3913, 3912

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

H1-receptor antagonist (antihistamin). Cetirizin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren.
Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. Cetirizin er en racemisk blanding af en dex- og levoisomer, hvor levocetirizin er den mest aktive. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70%. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5-1 time. 
 • Steady state-plasmakoncentration nås inden for 3 dage. 
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren. 
 • Cetirizin metaboliseres næsten ikke, men nedsat leverfunktion medfører alligevel forlænget halveringstid og virkningsvarighed. 
 • Plasmahalveringstid 7,5-9 timer. 
 • Ca. 65% udskilles uomdannet gennem nyrerne. 
 • Begyndende klinisk effekt ses i løbet af 0,5-1 time, og maksimal effekt opnås i løbet af 4-6 timer. 
 • Virkningsvarighed efter indgift af 10 mg ca. 24 timer.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved kroniske allergiske sygdomme. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 586602
7 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 005501
14 stk. (blister)
ikke fast pris

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Alnok Sandoz, Cetirizin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Benaday McNeil, Cetirizin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Cetimax Vitabalans, Cetirizin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Cetirizin "Teva" TEVA, Cetirizin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Vialerg Orifarm Generics, Cetirizin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Y
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,1 x 10,2
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3911 Etwel F, Djokanovic N, Moretti ME The fetal safety of cetirizine: an observational cohort study and meta-analysis J Obstet Gynaecol 2014 34(5) 392-9 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24678814


3912 Golembesky A, Cooney M, Boev R Safety of cetirizine in pregnancy J Obstet Gynaecol 2018 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29565188


3913 Weber-Schoendorfer C, Schaefer C The safety of cetirizine during pregnancy. A prospective observational cohort study Reprod Toxicol 2008 26(1) 19-23 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=18571373

 
 

Revisionsdato

2018-10-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...