Prostinfenem®

G02AD04
 
 

Syntetisk 15-methyl analog af prostaglandin F2α med uteruskontraherende virkning. 

Anvendelsesområder

 • Foetus mortuus i 3. trimester
 • Postpartum blødning forårsaget af uterusatoni, hvor anden behandling er utilstrækkelig eller som supplement til andre uterotonika.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,25 mg carboprost (som trometamolsalt). 

Doseringsforslag

 • Foetus mortuus. 125 mikrogram evt. gentaget med 125 mikrogram eller 250 mikrogram i.m.
 • Postpartum blødning. Individuelt. 0,25 mg (1 ml) i.m. evt. gentaget med 10-15 minutters interval. Totaldosis bør ikke overskride 2 mg (8 ml).

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hjerte- og pulmonale lidelser
 • Lever- eller nyreinsufficiens
 • Ubehandlet glaukom
 • Underlivsbetændelse
 • Allergi over for prostaglandiner.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Tidligere operationer på uterus
 • Hypo- eller hypertension
 • Tilstande med øget risiko for uterusruptur
 • Ved kompliceret graviditet pga. lille risiko for postpartum DIC
 • Ved injektion intramuskulært skal man omhyggeligt sikre sig, at der ikke injiceres intravaskulært.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på indstiksstedet  (bl.a. retrosternal ubehag), Temperaturstigning.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser.
Hoste.
Hedeture.
Hovedpine.
Erytem.
Endometritis, Metroragi, Placentaretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hæmatemese.
Astma, Dyspnø, Hypertension, Septisk shock.
Letargi, Paræstesier, Svimmelhed, Synkope  (vasovagal), Torticollis.
Sløret syn, Tinnitus, Øjensmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Dissemineret intravaskulær koagulation.
Thyroideakrise.
Angst, Nervøsitet.
Endometriehyperplasi.
Ikke kendt Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk shock), Angioødem.

Interaktioner

 • Følsomheden for oxytocin og derivater er forøget
 • Den potenserende effekt er ønskelig ved behandling af blødning efter barnets fødsel.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Må alene anvendes på indikationerne abortus provokatus i 2. trimester og foetus mors i 3. trimester. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Karantæne følger afsnit om Svangerskab i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker uteruskontraherende på samme måde som det naturligt forekommende dinoprost (PGF), men virkningen er 10 gange kraftigere og medfører langvarige og kraftige kontraktioner.  

Farmakokinetik

Indførelse af en methylgruppe ved C-15 i prostaglandin F medfører, at den biologiske inaktivering sker langsommere, og derved forlænges virkningen. Carboprost inaktiveres ved oxidation og udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 7,4. 

 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8º C). 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 0,25 mg/ml 076166
1 ml
487,45 4.874,50
 
 

Revisionsdato

2016-06-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...