Scandonest®

N01BB03
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion.

Anvendelsesområder

Lednings- og infiltrationsanalgesi i forbindelse med dentale indgreb.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 30 mg mepivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Det injicerede volumen skal bestemmes af barnets alder og vægt samt indgrebets varighed. 

  

Voksne og børn > 10 år 

Infiltrationsanalgesi. 30-60 mg (1-2 ml).
Ledningsanalgesi. 45-150 mg (1,5-5 ml).
 

Børn 4-10 år 

30-60 mg (1-2 ml).
 

Doseringen bør ikke overskride 3 mg/kg legemsvægt. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Børn under 4 år (vægt < 20 kg).
 • Allergi over for andre lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

 • Ældre og dårlig almentilstand
 • AV-blok samt
 • Nedsat lever- eller nyrefunktion.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.

Bivirkningerne afhænger af stedet for indgift. 

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Anvendt i forbindelse med fødsel er der ingen meddelelser om overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption af mepivacain er ret langsom fra bindevæv, fordi stoffet har en vis vasokonstriktorisk virkning.
 • Passerer placenta.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer, hos nyfødte 3-5 gange længere på grund af manglende evne til at metabolisere stoffet.
 • Mindre end 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Analgesien indtræder efter 1-3 minutter.
 • Virkningsvarighed 2-3 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 30 mg/ml 094425
50 tubuler a 1,7 ml
366,05
(B) injektionsvæske, opl. 30 mg/ml 062844
4 x 50 tubuler a 1,7 ml
1.318,25
(B) injektionsvæske, opl. 30 mg/ml 161414
8 x 50 tubuler a 1,7 ml
2.224,40
 
 

Revisionsdato

2016-08-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...