Pantoloc®

A02BC02
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 20 mg eller 40 mg pantoprazol (som pantoprazolnatrium). 

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 40 mg pantoprazol (som pantoprazolnatrium). 

Doseringsforslag

Oralt

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne og børn > 12 år. 20-40 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger.
  Langtidsbehandling. 20 mg dgl.
  Symptomatisk behandling. 20 mg 1 gang dgl. efter behov.

 

Ulcussygdom 

 • Voksne. 20-40 mg 1 gang dgl. i 2-4 uger ved ulcus duodeni og 4-8 uger ved ulcus ventriculi.

 

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 40 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.

 

NSAID-associeret ulcus 

 • Voksne. 20 mg 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 80 mg 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 80 mg bør fordeles på 2 doser.


Bemærk: 

 • Enterotabletter skal synkes hele. Må ikke tygges eller knuses.
 • Ved stærkt nedsat leverfunktion skal dosis justeres til 20 mg dgl. eller 40 mg hver 2. dag.

Parenteralt

Ulcus duodeni, ulcus ventriculi og gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne. 40 mg i.v. 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 80 mg i.v. 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 80 mg bør fordeles over 2 doser. Dosis over 160 mg i.v. bør ikke opretholdes længere end nødvendigt.


Bemærk: 

 • Gives som langsom i.v. injektion over 2-15 min. Så snart det er muligt, bør man overgå til oral behandling.
 • Ved stærkt nedsat leverfunktion højst 20 mg i.v. 1 gang dgl. Kontrol af leverenzymer tilrådes med ugers mellemrum.
 • Bør ikke anvendes til patienter < 18 år.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da krydsallergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock kan forekomme. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Flebitis ved indstiksstedet.
Benigne gastriske polypper.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Øget risiko for knoglebrud*.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Perifere ødemer.
Agranulocytose.
Gynækomasti, Hyperlipidæmi.
Artralgi.
Depression.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Interstitiel nefritis.
Ikke kendt Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens.
Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Hallucinationer, Paræstesier.
Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom, Subakut kutan lupus erythematosus, Toksisk epidermal nekrolyse.
 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • * Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.

Interaktioner

 • Pantoprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af pantoprazol.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.
 • Pantoprazol øger plasmakoncentrationen af moclobemid, og dosisjustering kan være nødvendig.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Pantoprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Biotilgængelighed ca. 75%.
 • Da pantoprazol er ustabilt i surt miljø, er enterotabletterne fremstillet således, at stoffet først frigøres i tarmen.
 • Pantoprazol omdannes til et sulfenamid, som er den aktive hæmmer af enzymet H+/K+-ATPase (syrepumpen).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren og udskilles som inaktive metabolitter gennem nyrerne og med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
pH efter opløsning 9-10. 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas tilsættes 10 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

Injektionsvæsken må kun tilsættes isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 12 timer ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys, men bør anvendes straks. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : enterotabletter 20 mg, enterotabletter 40 mg
Titandioxid (E171) : enterotabletter 20 mg, enterotabletter 40 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterotabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 109593
100 stk. (blister)
611,85 12,24
(B) enterotabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 114266
100 stk.
1.113,25 11,13
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg 397192
5 stk.
600,75 120,15

Substitution

enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "Actavis" GxMed, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "KRKA" KRKA, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "Sandoz" Sandoz, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "Stada" STADA Nordic, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazole "Teva" TEVA, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Ulprix Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
 
enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Actavis" GxMed, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "KRKA" KRKA, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Sandoz" Sandoz, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Stada" STADA Nordic, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazole "Teva" TEVA, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Ulprix Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
 
pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg
Pantoprazol "2care4" (Parallelimport), Pantoprazol, pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg
 

Foto og identifikation

Enterotabletter  20 mg

Præg:
P 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 4,7 x 8,9
enterotabletter 20 mg
 
 
 

Enterotabletter  40 mg

Præg:
P 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,1 x 11,7
enterotabletter 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-12-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...