Navelbine®

L01CA04
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum

Anvendelsesområder

 • Ikke-småcellet lungecancer.
 • Fremskreden mammacancer, hvor anden behandling ikke kan anvendes.

Vinorelbin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 20 mg, 30 mg eller 80 mg vinorelbin.
Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg vinorelbin (som tartrat). 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Monoterapi. Voksne. Initialt 60 mg/m2 legemsoverflade 1 gang ugentlig i 3 uger, derefter 80 mg/m2/uge efter klinisk tolerance.
 • Kombinationsterapi. Dosis og tidspunkt tilpasses det overordnede behandlingsregime.

 

Parenteralt 

 • Monoterapi. Voksne. Sædvanligvis 25-30 mg/m2 legemsoverflade (dog højst 60 mg) i.v. 1 gang ugentlig.
 • Kombinationsterapi. Voksne. 25-30 mg/m2 (dog højst 60 mg) 1. og 5. dag hver 3. uge eller 1. og 8. dag hver 3. uge.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele i forbindelse med et måltid.
 • Infusionsvæsken må kun anvendes intravenøst.
 • Paravenøs injektion kan give nekrose.
 • Behandlingen bør foregå under kontrol af leukocyt- og trombocyttal.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Aktuel eller nylig (2 uger) alvorlig infektion
 • Nylig gul feber-vaccination.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens
 • Bør ikke indgives samtidig med strålebehandling, der omfatter leveren.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Ordineret fuld dosis uden hensyn til leukocyttal. Septisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Smerter, Træthed.
Diarré, Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Stomatitis, Øsofagitis.
Anæmi, Knoglemarvsdepression, Neutropeni.
Neurologiske forstyrrelser  (fx tab af senereflekser).
Alopeci.
Almindelige (1-10%) Bronkospasme, Dyspnø.
Trombocytopeni.
Artralgi, Myalgi.
Paræstesier.
Hudreaktioner.
Allergiske reaktioner, Infektioner.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Paralytisk ileus.
Hypertension, Hypotension.
Sepsis.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Kredsløbskollaps, Myokardieinfarkt.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Interaktioner

 • Vinorelbin metaboliseres via CYP3A4. Kraftige hæmmere eller induktorer af dette enzym kan muligvis påvirke omsætningen af vinorelbin.
 • Samtidig behandling med itraconazol kan øge risikoen for neurotoksicitet og paralytisk ileus, og kombinationen bør undgås.
 • Vinorelbin hæmmer absorptionen af phenytoin, og kan muligvis påvirke oral antikoagulationsbehandling.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2954, 4267, 4388, 4269, 692, 4268, 2955, 2790, 2789, 691, 4270, 4264

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Bindes i cellen til tubulin og hæmmer både dannelse og depolymerisering af mikrotubulus, hvilket betyder standsning af cellen i metafase.

Farmakokinetik

 • Binding til trombocytter ca. 78%.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmakoncentrationen aftager trifasisk. Terminal plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • < 20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 40%. Maksimal plasmakoncentration efter 1,5-3 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Koncentrat til infusionsvæske 

pH efter fortynding 3,5-4 


Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af vinorelbin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

  

Tilberedning af injektions- og infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde koncentrat fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Til infusion (6-10 min.) anvendes 20-50 ml. 
 • Indgivelse bør altid efterfølges af grundig gennemskylning af venen.

  

Holdbarhed 

Kapsler 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) i den originale emballage.

 

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Carminer (carminsyre, cochenille) (E120) : bløde kapsler 20 mg, bløde kapsler 30 mg, bløde kapsler 80 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : bløde kapsler 20 mg, bløde kapsler 30 mg, bløde kapsler 80 mg
Titandioxid (E171) : bløde kapsler 20 mg, bløde kapsler 30 mg, bløde kapsler 80 mg
Andre:
Macrogoler : bløde kapsler 20 mg, bløde kapsler 30 mg, bløde kapsler 80 mg
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) bløde kapsler 20 mg 003164
1 stk. (blister)
574,75
(B) bløde kapsler 30 mg 003175
1 stk. (blister)
853,70
(B) bløde kapsler 80 mg 002943
1 stk. (blister)
2.249,00
(NBS)(Onkologi) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 168997
10 x 1 ml
3.398,10
(NBS)(Onkologi) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 169433
10 x 5 ml
16.923,10

Substitution

bløde kapsler 20 mg
Vinorelbine "Orifarm" Orifarm Generics, Vinorelbin, bløde kapsler 20 mg
 
bløde kapsler 30 mg
Vinorelbine "Orifarm" Orifarm Generics, Vinorelbin, bløde kapsler 30 mg
 
bløde kapsler 80 mg
Vinorelbine "Orifarm" Orifarm Generics, Vinorelbin, bløde kapsler 80 mg
 

Foto og identifikation

Bløde kapsler  20 mg

Præg:
N20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 9,3
bløde kapsler 20 mg
 
 
 

Bløde kapsler  30 mg

Præg:
N30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6,3 x 15
bløde kapsler 30 mg
 
 
 

Bløde kapsler  80 mg

Præg:
N80
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8 x 20
bløde kapsler 80 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...