Mifegyne

G03XB01
 
 

Syntetisk antiprogesteron. Uteruskontraherende middel til oral anvendelse. 

Anvendelsesområder

 • Medicinsk abort (i kombination med prostaglandin) før udgangen af 9. uge (63 dage)
 • Blødgøring og dilatation af cervix før kirurgisk abort
 • Forbehandling før abort i 2. trimester
 • Igangsætning af fødslen ved foetus mortuus

  

Anvendes i kombination med prostaglandin E1-analoger. 

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg mifepriston. 

Doseringsforslag

Fremkaldelse af medicinsk abort 

600 mg mifepriston (dvs. 3 tabletter på hver 200 mg) taget som én enkelt oral dosis efterfulgt af prostaglandinanalog 24-48 timer senere 

eller 

200 mg som enkeltdosis* 24-48 timer inden planlagt administration af prostaglandin. 

 

Dilatation af livmoderhalsen inden kirurgisk abort 

200 mg 36-48 timer før indgrebet. 


Forbehandling før abort i 2. trimester 

600 mg mifepriston (dvs. 3 tabletter på hver 200 mg) taget som én enkelt oral dosis efterfulgt af prostaglandinanalog 24-48 timer senere  

eller 

200 mg som enkeltdosis* 24-48 timer inden planlagt administration af prostaglandin.  

Doseringen kan gentages efter behov. 


Ve-induktion ved foetus mortuus 

600 mg 1 gang dgl. i 2 dage. 

 

* Anbefalet af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi - se guideline for Medicinsk abort 1. trim. og 2. trimesters abort

 

Bemærk: 

 • Inden for 10-14 dage efter indtagelsen kontrolleres, at der ikke er pågående graviditet.
 • Behandling med 200 mg mifepriston er fundet at have samme effektivitet som behandling med 600 mg.

 

Kontraindikationer

 • Kronisk binyresvigt
 • Ekstrauterin graviditet
 • Allergi over for mifepriston
 • Arvelig porfyri
 • Svær, ukontrolleret astma.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat lever- og nyrefunktion
 • Underernæring.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Uterinspasmer.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter.
Infektion efter abort  (bl.a. endometritis, inflammatorisk bækkensygdom), Metroragi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Eksfoliativ dermatitis, Erythema nodosum, Toksisk epidermal nekrolyse.
Meget sjældne (< 0,01%) Kredsløbskollaps.
Angioødem.

Ukendt frekvens: Tilfælde af uterusruptur efter indtagelse af prostaglandin hos flergangsfødende kvinder eller hos kvinder med ar efter kejsersnit. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Mifepriston anvendes med henblik på abort. Ved svigt af abortindgrebet er data alt for begrænsede til et meningsfyldt risikoestimat af den teratogene risiko. En væsentlig risiko kan ikke udelukkes, da forsøget på abort kan tænkes at påvirke den normale embryogenese. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Karantæne følger afsnit om Svangerskab i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Mifepriston er et syntetisk steroid med en antiprogesteron virkning. Hos kvinder modvirker mifepriston de endometriske og myometriske virkninger af progesteron ved doser større end eller lig med 1 mg/kg. Under graviditet gør det myometriet følsomt over for prostaglandiners kontraktionsinducerende virkning. Under det første trimester tillader mifepriston dilatation og åbning af cervix uteri. 

Farmakokinetik

Absorberes fra mave-tarmkanalen. Biotilgængelighed ca. 70%. Efter oral indgift af 600 mg mifepriston nås maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer. Plasmahalveringstid ca. 18 timer. Mifepriston udskilles hovedsageligt med galden.
Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter. Eliminationen er bifasisk. Halveringstid 12-72 timer (initialt) og ca. 18 timer (slutfasen). Udskilles hovedsageligt med galden. Ca. 10% udskilles gennem nyrerne. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Gyn.obstr.) tabletter 200 mg 074136
3 stk. (blister)
736,25 245,42

Foto og identifikation

Tabletter  200 mg

Præg:
B, 167
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 11,1 x 11,1
tabletter 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-05-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...