Cerazette®

G03AC09
 
 

Oralt kontraceptivum til kontinuerlig anvendelse med 3. generations gestagen. Minipille. Ovulationshæmmende. 

Anvendelsesområder

Kontraception, bl.a. i tilfælde hvor østrogenholdige kontraceptiva er kontraindicerede. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 75 mikrogram desogestrel. 

Doseringsforslag

75 mikrogram dgl.
Behandlingen påbegyndes på menstruationens 1. dag, og tabletterne tages derefter kontinuerligt. Der skal ikke holdes pause under blødningerne. Går der mere end ca. 36 timer mellem indtagelsen af 2 tabletter, er metoden usikker og bør suppleres med en anden kontraceptiv metode i de følgende 7 dage.

Kontraindikationer

  • Kønshormonafhængige maligne tilstande.
  • Udiagnosticeret vaginalblødning.
  • Alvorligt nedsat leverfunktion.
  • Aktiv venøs trombose.

Forsigtighedsregler

Ved kraftig blodtryksstigning må seponering overvejes. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Vægtøgning.
Kvalme.
Brystspænding.
Hovedpine, Humørforstyrrelser.
Acne.
Amenoré, Menstruationsforstyrrelser, Nedsat libido.
Ikke almindelige (0,1-1%) Alopeci.
Ovariecyster, Vaginitis.
Intolerance over for kontaktlinser.
Sjældne (0,01-0,1%) Erythema nodosum.

Der er i sjældne tilfælde rapporteret tilfælde af ektopiske graviditeter. 

Interaktioner

  • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler som fx phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin og naturlægemidler indeholdende perikon kan øge metaboliseringshastigheden af hormonale kontraceptiva. Dette kan medføre gennembrudsblødning eller nedsat antikonceptionel virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mange tusinde børn, der er blevet eksponerede for p-piller i 1. trimester uden betydende overhyppighed af misdannelser. Konstateres graviditet, skal behandlingen afbrydes.  


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis af etonogestrel, den aktive metabolit af desorgestrel, er 2%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er enkelte meddelelser om gynækomasti hos barnet.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Virker primært ved hæmning af ovulationen. Andre virkninger omfatter øget viskositet af cervikalslimhinden, således at sædcellerne får sværere ved at trænge igennem. 

Farmakokinetik

  • Desogestrel metaboliseres i leveren til det aktive etonogestrel.
  • Biotilgængelighed ca. 70%.
  • Koncentrationen af etonogestrel i plasma aftager i to faser, og i den sidste fase er halveringstiden på ca. 30 timer.
  • Udskilles i form af konjugerede metabolitter gennem nyrerne og med fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 75 mikrogram 518332
3 x 28 stk. (blister)
256,30

Substitution

filmovertrukne tabletter 75 mikrogram
Azalia Gedeon Richter, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrogram
Delamonie Sandoz, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrog
Desogestrel "Orifarm" Orifarm Generics, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrogram
Desogestrel "Stada" STADA Nordic, Desogestrel, tabletter 75 mikrogram
Vinelle Campus Pharma, Desogestrel, tabletter 75 mikrogram
Zarelle Stragen Nordic, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrog
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  75 mikrogram

Præg:
ORGANON, KV, 2,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,1 x 5,1
filmovertrukne tabletter 75 mikrogram
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-05-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...