Kodein "SAD"

R05DA04
 
 

Opioidagonist med hostestillende og analgetisk virkning. 25-50 mg codein har samme analgetiske virkning som 500 mg acetylsalicylsyre. 

Anvendelsesområder

 • Hostestillende, især tør hoste. 
 • Svage til middelstærke smerter fortrinsvis sammen med fx ASA, paracetamol eller NSAID.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken - delekærv) indeholder 23,95 mg codeinphosphathemihydrat svarende til 25 mg codeinphosphatsesquihydrat. 

Doseringsforslag

Smerter 

 • Akutte smerter. Voksne. 25-50 mg efter behov højst 4 gange dgl., med fordel sammen med fx ASA eller paracetamol.
 • Ved simple kroniske smertetilstande, fx artrose, kan gives op til 200 mg dgl., men ved behov for dosering flere gange om dagen bør langtidsvirkende opioid foretrækkes.

 

Skift mellem opioider kan beregnes her: 

Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  


Hostestillende 

 • Voksne. 25-50 mg 1-3 gange dgl.

  

Bemærk: 

 • Dosisjustering ved nedsat lever- eller nyrefunktion.

Kontraindikationer

 • Respirationsinsufficiens
 • Astma
 • Bronchitis med rigeligt ekspektorat.
 • Må ikke gives til børn under 12 år og kun med stor forsigtighed til større børn. Specielt frarådes anvendelse ved bronchitis hos børn, da der er fare for sekretstagnation ved dæmpning af hosterefleksen.
 • Ultrahurtig CYP2D6-metaboliseringsevne (CYP2D6 ultrarapid metabolisers) pga. risiko for opioidtoksicitet.

Forsigtighedsregler

Langsom CYP2D6-metaboliseringsevne: Manglende terapeutisk effekt. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Døsighed, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotension, Respirationsdepression.
Eufori, Kramper.
Anafylaktisk reaktion.

Risiko for tolerans og afhængighed er ringe. 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

Codeins hæmmende virkning på centralnervesystemet forstærkes af hypnotika, anxiolytika og alkohol. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på 4-5%. Resultaterne af de epidemiologiske undersøgelser er ikke konsistente. Enkelte undersøgelser har fundet øget forekomst af henholdsvis læbe-ganespalte, luftvejs- og hjertemisdannelser. Bør derfor ikke anvendes i 1. trimester. Bør endvidere ikke anvendes kort tid før fødslen på grund af risiko for abstinenssymptomer hos barnet. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enkeltdoser kan anvendes, men amning bør undgås ved langtidsbehandling. Der skal være opmærksomhed på tegn på sedative effekter hos det ammede barn. Den relative vægtjusterede dosis er ca. 8%. Der er meddelelser om neonatal apnø hos 4 børn efter store doser (240-360 mg dgl.), selvom codein ikke var måleligt i børnenes plasma. Apnøen ophørte ved seponering. Der er ved langtidsbehandling set et tilfælde af letal opioidtoksicitet hos et barn. Årsagen til akkumulation hos barnet var moderens ultrahurtige CYP2D6-metaboliseringsevne kombineret med den forringede metabolisme og elimination af morphin hos nyfødte. I en retrospektiv serie fandtes subjektivt rapporterede (af moderen) tegn på CNS-påvirkning (søvnighed/afmattethed/barnet vågner ikke til vanlig ammeperiode) blandt ca. 17% (35/210) af de eksponerede børn. 4 børn blev set på skadestuen pga. letargi. Dosis til mødre af børn med rapporterede symptomer var i gennemsnit 1,4 mg/kg/dag mod 0,9 mg/kg/dag til mødre med børn uden rapporterede symptomer. Dette studie er dog metodologisk meget tvivlsomt med talrige muligheder for bias (definition af effektparameter/recall bias/observations-bias/selektions-bias). 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioid. Codein er en selektiv agonist til µ-opioidreceptorerne, men med svagere affinitet i forhold til morphin. Den analgetiske virkning skyldes muligvis omdannelsen til morphin. 
Codein nedsætter hosterefleksen gennem påvirkning af hostecenteret i medulla oblongata. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, men biotilgængeligheden er ca. 50% på grund af førstepassage-metabolisme, 5-10% metaboliseres i leveren via CYP2D6 til morphin.
 • Ca. 10% af befolkningen kan ikke metabolisere codein til morphin (langsomme omdannere), dvs. de har ingen analgetisk effekt af præparatet. Plasmahalveringstid 2-4 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Tilskud

Enkelttilskud kan søges. Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende: 

 • Patientens diagnose
 • Kort beskrivelse af behov for længerevarende behandling med stærke opioider i lyset af misbrugsrisikoen
 • Oplysning om tidligere behandlingsforsøg med relevante smertestillende lægemidler, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser.

   

Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 25 mg 746222
100 stk
(A) tabletter 25 mg 749309
100 stk x10

Foto og identifikation

Tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...