Circadin®

N05CH01
 
 
Naturligt forekommende søvnregulerende hormon.

Anvendelsesområder

Korttidsbehandling af primær søvnløshed og dårlig søvnkvalitet hos patienter over 55 år. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 2 mg melatonin. 

Doseringsforslag

2 mg 1-2 timer før sovetid umiddelbart efter indtagelse af et mindre måltid mad. 

Bemærk:  

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.

Kontraindikationer

Nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Leverpåvirkning.
Hypertension.
Glucosuri.
Smerter i ekstremiteter.
Angst, Hyperaktivitet, Migræne, Somnolens, Svimmelhed.
Dermatitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Angina pectoris.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Artritis.
Depression, Konfusion.

Interaktioner

 • Fluvoxamin øger AUC for melatonin med en faktor 17 gennem hæmning af bl.a. CYP1A2. Kombinationen bør undgås. Andre midler, der hæmmer eller inducerer CYP1A1 og CYP1A2, kan henholdsvis øge og sænke plasmakoncentrationen af melatonin. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Melatonin kan forstærke den sedative virkning af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler.
 • Alkohol bør ikke indtages sammen med melatonin, da den søvnregulerende effekt nedsættes.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Melatonin er det naturligt forekomne søvnregulerende hormon. Effekten sker overvejende gennem påvirkning af melatoninreceptoren MT2, der regulerer døgnrytmen. Der er kun dokumenteret virkning hos patienter over 55 år, formentlig fordi der hos denne aldersgruppe opnås en substitution af det aldersrelaterede fald i det natlige melatoninniveau. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 15%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,75 timer.
 • Tiden til maksimal plasmakoncentration forlænges ved samtidig fødeindtagelse til ca. 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren, hovedsageligt via CYP1A1 og CYP1A2.
 • Plasmahalveringstid 3,5-4 timer.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne - 89% som metabolitter og 2% som uomdannet stof.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) depottabletter 2 mg 176616
30 stk. (blister)
206,20 6,87
(A) depottabletter 2 mg 504347
30 stk. (blister) (Orifarm)
207,55 6,92

Foto og identifikation

Depottabletter  2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...